Тема: Еспертні лабораторії Запорізького олієжиркомбінату

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Основы права
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  604,14 Кб
Еспертні лабораторії Запорізького олієжиркомбінату
Еспертні лабораторії Запорізького олієжиркомбінату
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Зміст

Вступ

1. Запорізький олієжиркомбінат

2. Газо-жидкісний хроматограф

3. Атомно-абсорбційний спектрофотометр

. Ямр-аналізатори, вологоаналізатори,фотоколориметри

. Державний науково-дослідницький та проектний інститут титану

. Атомно-абсорбційний спектрометр contraa 300

. Атомно-абсорбційний спектрометр perkin elmer

. Атомно- абсорбційний пектрометр фірми hitachy

. Обласна санітарно-епідеміологічна станція

10. Фізико-хімічна лабораторія

11. Санітарно-комунальна лабораторія

12. Лабораторія з контролю атмосферного повітря

13. Лабораторія гігієни харчування

14. Лабораторія з контролю повітряного середовища на робочих місцях

Висновки

Література

Вступ

Ознайомча практика студентів спеціальності "Хімія" складає 4 тижні. Проходить вона на базі експертних лабораторій контролю якості продукції, хімічних лабораторій науково - дослідних інститутів та основних промислових підприємств міста Запоріжжя. Під час практики студенти ознайомляться з сучасними методами фізико-хімічного аналізу якості продовольчих та непродовольчих товарів, методами технологічного контролю різних виробництв та основними напрямками сучасних наукових досліджень,в якості екологічного довкілля, контролю матеріалів, (в металургії, машинобудуванні, авіапромисловості) продуктів харчування та кормів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

Мета ознайомчої практики - засвоєння сучасних методів фізико-хімічного аналізу якості промислових та продовольчих товарів на базі експертних лабораторій та лабораторій контролю за якістю продукції; знайомство з особливостями сучасних технологій виробництва товарів на запорізьких підприємствах.

Вимоги до знань і вмінь

За підсумками практики студент повинен знати:

üсучасні методи фізико-хімічного аналізу якості продовольчих та непродовольчих товарів;

üфізико-хімічні методи технологічного контролю виробництва;

üосновні закони хімії, що лежать в основі сучасних технологічних процесів одержання неорганічних та органічних речовин, зокрема, металів, сплавів, пластичних мас, хімічних волокон, лікарських препаратів, харчових продуктів;

üосновні напрями сучасних наукових досліджень у галузі розробки інструментальних методів контролю якості товарів.

За підсумками практики студент повинен вміти:

üраціонально підібрати методи і методики інструментального контролю якості продукції;

üвикористовувати на практиці сучасні фізико-хімічні методи для визначення наступних показників:)концентрації речовин;)макро- і мікро елементного складу продукту;)вміст білків, вуглеводів, жирів, вітамінів, амінокислот;)встановлення безпечності продуктів.

1. ПАО "Запорізький олієжиркомбінат"

Дата проведення екскурсії: 26.06.2013р.

Місця відвідування: лабораторія маргаринового цеху.

До складу випробувальної лабораторії ПАТ "ЗМЖК" входить 6 лабораторій:

. лабораторія маргаринового цеху,

. бактеріологічна лабораторія,

. лабораторія маслоекстракційного цеху,

. лабораторія ділянки гідратації,

. лабораторія цеху переробки насіння соняшнику,

. лабораторія миловарного цеху.

Фахівці лабораторії: провідні інженери-лаборанти, інженер з якості, провідний мікробіолог, мікробіолог, інженери-лаборанти за показниками безпеки, інженери-лаборанти, техніки-лаборанти.

Лабораторія ПАТ "ЗМЖК" в 2009 однією з перших в масложировій промисловості акредитована Національним агентством з акредитації України на технічну компетентність відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO / IEC 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій ".

Основними цілями лабораторії є: надання замовникам високопрофесійних і швидких послуг, забезпечення доствірності отриманих результатів, постійне поліпшення якості проведення випробувань.

Лабораторія оснащена сучасменним обладнанням: 2 газорідинних хроматографа, атомно-абсорбційний спектрофотометр з ртуть-гідридної, ЯМР-аналізатори, титратори, вологоаналізатори, фотоколориметри і т.д.

Основними показниками якості масел і жирів є:

Вміст вологи і летких речовин;

Вміст твердих тригліцеридів при різній температурі;

Окислювальна стабільність;

Жиро-кислотний склад і утримання трансізомерів;

- Кислотне число;

Перекисне число;

Анізидинове число;

Вміст бенз (а) пірену.

У 2010 р. співробітниками лабораторії спільно з Харківським науково-дослідним інститутом масел і жирів була розроблена і атестована методика "Методика виконання вимірювань вмісту масової частки твердого жиру в жирових продуктах методом імпульсного ядерного магнітного резонансу ", МВВ 081/12-0731-11. Ця методика також є власністю випробувальної лабораторії ПАТ "ЗМЖК".

У 2012 р. у випробувальній лабораторії введені в експлуатацію нові прилади:

Аналізатор азоту білка по методу Дюма "TruSpec N" фірми "LECO" для контролю вмісту протеїну в шроті і насінні соняшника;

Система автоматичної екстракції "Gerhart Sоxtherm Sox 416" для визначення олійності насіння соняшнику, шроту;

- Піч для мікрохвильового озолення проб "Speedwave" для проведення підготовки проб при проведенні випробувань за показниками безпеки.

Фахівці лабораторії постійно підвищують свою кваліфікацію, приймаючи участь у форумах, конференціях, виставках, виступають з доповідями на семінарах для фахівців молокопереробничих підприємств.

. Газо-жидкісний хроматограф

Контроль вмісту трансізомерів виконується на газорідкому хроматографі з застосуванням полум'яно-іонізаційного детектора на капілярної колонці SP 2560 Supelco довжиною 100 м. Використовуючи цю колонку при визначенні жирно-кислотного складу масел і жирів, з'явилася можливість визначати утримуючі ліноленової кислоти С18: 3. Кислотне, перекисне, анізідінове числа характеризують якість масел і жирів. Кислотне число вказує на відносний вміст в оліях та жирах вільних жирних кислот, а перекисне число на утримання пероксидів. Анізидинове число вказує на зміст вторинних продуктів окислення-альдегідів і кетонів.

Підвищений вміст цих показників призводить до погіршення органолептичних показників. Визначення кислотного та перекисного чисел проводиться титриметричним методом з потенциометрической індикація на автоматичних титраторах. Анізидинове число визначається із застосуванням п-анізидина і вимірюванням оптичної щільності при 350 нм на спектрометрі.

3. Атомно-абсорбційний спектрофотометр

Лабораторія контролю токсичних елементів є структурним підрозділом випробувального та науково-дослідного центру харчової продукції.

Основною діяльністю лабораторії є визначення масової частки свинцю, кадмію, ртуті, миш'яку, міді, цинку, заліза та інших елементів в харчовій продукції та посуді.

Методи аналізу і прилади, що використовуються:

Полумяна атомно-абсорбційна спектрофотометрія використовується для визначення свинцю, кадмію, міді, цинку та заліза із попередньою сухою мінералізацією проб харчових продуктів, а також міді, цинку й заліза з попередньою автоклавною мінералізацією. Метод реалізований на атомно-абсорбційному спектрофотометрі "ZEEnit 700" з ацетиленовим пальником та комплексі автоклавної пробопідготовки .

Атомно-абсорбційна спектрофотометрія холодної пари використовується для визначення ртуті з попередньою автоклавной мінералізацією проб харчових продуктів. Метод реалізований на атомно-абсорбційному спектрофотометрі "ZEEnit 700" з приставкою для генерації гідридів та комплексі автоклавной пробоподготовки .

Атомно-абсорбційна спектрофотометрія летючих гідридів хімічних елементів використовується для визначення миш'яку з попередньою автоклавной мінералізацією проб харчових продуктів.


. ЯМР-аналізатори, вологоаналізатори, фотоколориметри

Важливим показником, що впливає на терміни придатності продукту, є окислювальна стабільність. Для оцінки стабільності масел і жирів використовується метод визначення стійкості до окислення на приладі 743-Rancimat, виробництва "Mettler Toledo" (метод прискореного окислення). В Україні такий прилад є тільки у випробувальній лабораторію ПАТ "ЗМЖК". Технологи виробництва кондитерських і борошняних виробів більшу увагу приділяють вибору жирів з певними фізико-хімічними показниками, які дозволяють досягти високої технологічності в процесі виробництва, а також впливають на смакові, структурно-механічні характеристики готового продукта. Тому є дуже важливий показник - вміст твердих тригліцеридів. Контроль вмісту твердого жиру виконується на приладі ЯМР-аналізатор методом ЯМР-релаксометріі. Система повністю управляється персональним комп'ютером.

Останнім часом у всьому світі спостерігається підвищений уваги до проблеми трансізомерів жирних кислот, що містяться в продуктах харчування. Надлишкове споживання трансізомерів, в першу чергу, збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Сучасним методом анализа вмісту вологи та летких речовин є метод термогравіметрії із застосуванням вологоаналізаторов з галогенними або керамічними інфрачервоними нагрівальних елементами. Метод полягає у визначенні втрати маси, що має місце при нагріванні речовини. Умовою застосування таких приладів, відповідно з вимогами ДСТУ, є їх атестація та наявність атестованої Держстандартом України методики виконання вимірювань. Лабораторія ПАТ "ЗМЖК" має таку методика МВВ 081/12/0612-09 "Метод звичайного виконання вимірювань вмісту вологи та летких речовин в маргаринах, спредах и жирах галогенними аналізаторам вологості Нg 53, HG 63, HR 83 "і є її власник.

Вологовміст можна виміряти методом нагрівання, методом Карла Фішера, діелектричним методом, методом інфрачервоної абсорбції, методом нейтронного аналізу або кристалічної осциляції. З перерахованих методів найбільш часто вживаними в лабораторних умовах є методи нагріву і сушіння (аналізатор вологості) і Карла Фішера (тітратори).

Методи інфрачервоної абсорбції та діелектричний підходять для процесів обробки. Метод нагріву припускає, що рівень вмісту вологи розраховується по вазі води, випарованої з твердого або рідкого зразка після його нагрівання протягом деякого часу, при температурі яка дорівнює або перевищує температуру випаровування зразка. Втрата ваги зростає по мірі нагрівання зразка і, врешті-решт, прагнути до постійної величини.

Зразок може піролізоваться або випаровуватися в залежності від його характеристик, а значить, те, що випаровується - це не обов'язково вода. Однак вибір підходящого розміру проби, температури нагріву, часу нагрівання і т.д. дозволяє отримати результат, який можна порівняти з тим, який дає використання методу Карла Фішера. Крім усього іншого аналізатори вологості (вологоміри), що використовують метод нагріву, зручні в роботі, завдяки простоті і ясності їх принципу дії, а також невеликому розміру. Їх експлуатація та обслуговування не вимагають великих витрат, що робить можливим використання цих приладів широким колом користувачів, що тестують різні види зразків. Діапазон вимірювань - від 0.01 / 0.1% до 100%.

В основі фотоколориметрії лежать реакції утворення або руйнування сполук, здатних поглинати світло у видимій ділянці спектра.

Необхідною умовою застосування цього методу для аналізу безбарвних речовин у видимій ділянці спектра є переведення їх у забарвлені сполуки. З цією метою застосовують різні хімічні реакції - окиснення, відновлення, комплексоутворення тощо.

Найбільш ефективна система управління якістю підвищевих продуктів являє собою поєднання двох підходів і їх інтеграцію в єдину систему. Це дозволяє підприємству забезпечити ефективність і результативність виробництва продукції високої якості. Сьогодні випробувальна лабораторія ПАТ "ЗМЖК" є однією з найбільш модернізованих серед підприємств харчової промисловості України. Відмінне оснащення і компетентний висококваліфікований персонал є гарантією того, що на стіл українців потраплять якісні і смачні продукти.

5. Державний науково-дослідницький та проектний інститут титану

Дата проведення екскурсії: 01.07.2013р.

Місця відвідування: Аналітичні лабораторії.

Державний науково-дослідний і проектний інститут титану створений в 1956 році в м. Запоріжжя для забезпечення науково-дослідними і проектними роботами підприємств кольорової металургії Украіни. Інстітут титану - єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проектна організація в області виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії. Висока якість робіт, виконуваних в Інституті титану, підтверджено сертифікатом якості, виданим міжнародними організаціями.

Інститутом титану спільно з іншими науковими та проектними організаціями і підприємствами за чотири десятиліття створено великомасштабне виробництво титану і магнію, оснащене потужним високопродуктивним обладнанням, що забезпечує випуск продукції світового рівня. У ньому реалізовані найважливіші науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи в галузі технології виробництва, економіки та споживання титану і магнію.

Основними завданнями ДП ГНІП "Інститут титану" як головної організації є наукові дослідження, розробка технологій, обладнання, проектування, сертифікація та стандартизація в областях:

·титану і магнію;

·алюмінію і сплавів загального призначення на основі первинного металу;

·кремнію;

·рідкісних металів - цирконію, ванадію, скандію, галію;

·цинку, свинцю, вісмуту, кадмію;

·напівпровідникових матеріалів;

·виробів з вуглецю;

·електролітичного марганцю;

·десульфурация чавуну гранульованим магнієм;

·нержавіюча сталь метод газокисневого рафінування (ГКР);

·захист навколишнього середовища, розробка нормативної документації.

6. Атомно-абсорбційний спектрометр contraa 300

300 - спектрометр атомно-абсорбційного типу виробництва Німеччини. Пристрій наділене джерелом суцільного спектра, полум'яним атомізатором, надає можливість підключення гідридної техніки. Для приведення приладу в дію не потрібно наявності окремих для кожного елемента катодних ламп.

Атомно-абсорбційний спектрометр ContrAA 300 від виробника Аналітик Єна АГ забезпечує високу точність аналізу і відмінну відтворюваність. Додатковою унікальною функцією є можливість корекції фону при одночасному вимірі сигналу. Швидкість мультимедійних аналізів висока. Наприклад, визначення 8-і різних елементів займає близько хвилини.

Технічні характеристики ContrAA 300

Атомізатор полум'яного типу Ешелле-монохроматор подвійний, оптимізований, з високою роздільною здатністю, а також перед-монохроматор, оснащений кварцовою призмою. Точність довжини хвиль автоматично контролюється спеціальним неоновим коректором. Спектральний діапазон варіюється в межах 190-900 нм. В якості оптичної системи виступає подвійний монохроматор ешелле .Ширина смуги спектру становить 200 нм. Джерелом світла служить розрядна лампа ксенонова (GLE) із суцільним спектром. Прилад оснащений CCD-матричним детектором високої квантової ефективності, що володіє підвищеною чутливістю до ультрафіолету

Використовуваний в традиційній атомно-абсорбційної спектроскопії джерело світла для конкретного елемента (лампа з порожнистим катодом (HСl)) замінюється в HR-CS AAS на одне джерело безперервного випромінювання (ксенонова короткодуговая лампа), застосовуваний для всіх елементів і спектрів. Завдяки спеціальній геометрії електрода ксеноновим короткодуговой лампи створюється гаряча активна пляма дуги ("гаряча пляма"), що забезпечує високу щільність вивчення і безперервну емісію по всьому спектральному діапазону (190 - 900 нм). Таким чином, доступними стають все спектральні лінії аналізу без обмежень і в будь-який момент часу. Це стосується як резонансної довжини хвилі аналізованих елементів, так і довжини всіх вторинних хвиль без технічних обмежень, пов'язаних з такими специфічними властивостями лампи HCL, як вихідне вікно і інтенсивність випромінювання. Крім того, для визначення елемента можливо аналітичне використання спектральних ліній або смуг поглинання двоатомних молекул (PO, CS, ...).

Завдяки високій щільності випромінювання джерела світла, з одного боку, і використанню напівпровідникового CCD-детектора з дуже високою квантовою ефективністю забезпечується значне поліпшення ставлення сигналу, шуму і, тим самим, межі виявлення! Спектральні перешкоди в полум'яних атомно-абсорбційних спектрометрах, що викликаються матричними елементами, полум'яними або молекулярними структурами, вперше можна ефективно скорегувати. Тим самим підвищується правильність аналізу.

. Атомно-абсорбційний спектрометр perkin elmer

Атомно-абсорбційний спектрометр PerkinElmer з полум'яною атомізацією призначений для проведення кількісного елементного аналізу по атомних спектрах поглинання і випускання і, в першу чергу, для визначення змісту металів в розчинах їх солей: у природних і стічних водах, технологічних та інших розчинах.

Основні області застосування спектрометра - контроль об'єктів навколишнього середовища (грунт, вода, рослина, повітря), наукові дослідження, аналіз харчових продуктів і сировини для їх виготовлення, медицина, промисловість.

Спектрофотометр управляється персональним комп'ютером, який включає систему пальника і здійснює автоматичний контроль газів полум'я.

Прилад має чотири режими:

. режим сушка (100°С);

. режим озолення;

. режим автомізаціі (2700°С);

. режим очищення.

Основні технічні характеристики:

·спектральний діапазон, нм - 190-870;

·діапазон вимірювань оптичної щільності, Б - 0 - 2,0;

·спектральна ширина вхідний / вихідний щілин, нм 2,7 / 0,45; 0,6; 0,8; 1,05; 1,35; 1,8 і 1,8 / 0,6; 1,35;

·межі систематичної складової відносної похибки визначення оптичної щільності,%:

Спектрометр Perkin Elmer модель 603 призначений для кількісного аналізу мікрозолотін і для кількісного визначення Au, Ag, Ni, Co, Сі, Zn, Cd, V, Mo, Pb, Cr, Mn.

. Атомно- абсорбційний пектрометр фірми hitachy

З початком серійного випуску спектрометрів contrAA, метод атомно-абсорбційної спектрометрії вперше став дійсно "мультіелементним" - з'явилася можливість отримання швидкої відповіді на утримання всіх елементів для одного зразка. За своєю продуктивності прилади contrAA позиціонуються між класичними ААС і спектрометрами з індуктивно-плазмою, наближаючись до останніх.

Оптична схема:

.Подвійний ешелле-поліхроматор високого дозволу (дозвіл 2 пм при 200 нм).

.Спектральний діапазон: 185 - 900 нм.

.Корекція фону здійснюється за рахунок одночасної реєстрації атомного та неселективного поглинання і дозволяє враховувати будь флуктуації щільності і дрейф джерела випромінювання.

.Одно-і двопроменева оптична схема. Вибір за допомогою програми на розсуд користувача

Атомізатор:

Полум'яний: титанова пальник, 5-10 см для газової суміші ацетилен - повітря і 5 см для газової суміші ацетилен - закис азоту. Автоматичне коректування висоти і положення голівки пальника. Функція Скребок для автоматичного очищення головки пальника при роботі з полум'ям ацетилен-закис азоту. Система безпеки, що включає повний сенсорний контроль системи (полум'я, типу газу, тиску, клапанів в камері змішувача, сифона).

Детектор:

Світлочутливий твердотільний напівпровідниковий детектор, 512 пікселів

Джерело світла:

Ксеноновий дугова лампа високого тиску.

Лампи в приладах не потрібно попередньо прогрівати.

Джерелом випромінювання є ксенонова лампа. Оптична система приладу представляє собою подвійний монохроматор високого розділу на основі призматичного монохроматору з граткою Ешелле. Діапазон довжин хвиль 189-900 нм з УФ-чутливим детектором. Детектор дозволяє регіструвати інтенсивність ліній поглинання спектральної області до 1 нм поряд із лінією аналізу.

Правильність встановлення довжини хвилі досягається за рахунок автоматичного калібрування монохроматору при кожному вмиканні спектрометра по спектру неонової лампи.

Настройка висоти рівня пальника здійснювалася автоматично з сенсорним контролем усіх параметрів полумя.

9. Обласна санітарно-епідеміологічна станція

Дата проведення екскурсії: 09.07.2013р.

Місця відвідування: Лабораторії по контролю за атмосферним повітрям, гігієни харчування, комунальна лабораторія та санітарно-комунальна лабораторія.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ" - є санітарно-профілактичним закладом охорони здоров'я основним завданням якого є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Засновником Центру та його уповноваженим органом управління є Державна санітарно-епідеміологічна служба України . Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також наказами Органу управління та цим Статутом.

Справжнім методичним центром санепіднагляду з гігієни харчування стала обласна санепідстанція.

. Фізико-хімічна лабораторія

Газорідинна хроматографія заснована на фізико-хімічному поділі аналізованих компонентів, що знаходяться в газовій фазі, при їх проходженні вздовж нелеткій рідині, нанесеної на твердий сорбент. Це один з найбільш перспективних методів аналізу. Широке поширення і перспективність методів ГЖХ обумовлені тим, що вони дозволяють розділити і кількісно визначити речовини в складній суміші навіть у тих випадках, коли вони подібні за хімічними властивостями, а температури кипіння W розрізняються на десяті частки градуса. Для аналізу потрібні дуже малі кількості речовини, а час визначення зазвичай обчислюється хвилинами.


Одними з найбільш досконалих і поширених приладів є хроматографи серії "Цвет-100" (Цвет-500, 800 і т. д.). Кожна з модифікацій представляє певну комбінацію стандартних блоків (блоки детекторів, блок підготовки газів і т. д.).


"Цвет-800" є однією з найбільш універсальних моделей хроматографів, призначених для кількісного та якісного аналізу органічних і неорганічних речовин та визначення мікродомішок в широкому діапазоні температур кипіння, а також для аналізу агресивних і нестійких сполук на скляних колонках. У приладі використана двоколонковому газова схема за незалежної установкою витрати газу-носія. Колонки набивні U-образні, капілярні та препаративні. Спеціальне аналітичне обладнання, що поставляється в комплекті (обладнання для піролізу), дає можливість аналізувати високомолекулярні речовини, виділяти окремі компоненти для ідентифікації. Хроматограф забезпечений набором детекторів. Максимальна температура колонок 400 С, а випарника - 450 С.

Аналізатор АВА-2 - електрохімічний прилад, який реалізує метод інверсійної вольтамперометрії (ІВ) на твердому обертовому електроді з вуглецевого матеріалу. Прилад призначений для вимірювання масової концентрації іонів токсичних елементів. Вимірювання відбуваються у водних середовищах мінералізованих проб. Аналізатор АВА-2 повністю орієнтований у своїй роботі на персональний комп'ютер.


Відмінні особливості:

·Можливість роботи з мікро-і ультрамікроелектродамі.

·Відсутність шкідливого впливу на обслуговуючий персонал завдяки використанню твердого обертового електрода з вуглецевого матеріалу замість ртутного.

·Малі габарити і відсутність специфічних вимог до робочого місця (підведення газу, наявність витяжки).

Можливість визначення концентрації декількох елементів за один вимірювальний цикл.

Використання робочого електрода з углесіталла з необмеженим терміном служби, виготовленого за унікальною технологією (розробка НВП "Буревісник", ВАТ), що забезпечує одержання точних і відтворених результатів аналізу. Простий процес підготовки робочого електрода до вимірювань.

Атомно-абсорбційний спектрофотометр


11. Санітарно-комунальна лабораторія

Ваги WA-21

Пристрій ваг WA-21 показано на малюнку . Ці ваги відрізняються від ваг ВЛА-200г-М розташуванням окремих частин. Ручок - дві. Вони знаходяться праворуч і ліворуч на корпусі ваг. Відкривання аретира виробляють поворотом однієї з ручок у верхнє положення до упору. При цьому на екрані з'являється освітлена шкала. Якщо нульова точка шкали не співпадає з рискою екрану, їх суміщають поворотом ручки 2. Ціна розподілу шкали ваг становить 0,0002 р. Але око може фіксувати половину маленького поділу. Таким чином, точність зважування на цих вагах можна вважати рівною 0,0001 р. Ручки лімбів 3 знаходяться справа внизу на корпусі ваг. Техніка зважування на цих вагах така ж, як на терезахВЛА-200г-М.

Фотометр КФК-2. Фотометричні дослідження проводять за допомогою фотоколориметрів і спектрофотометрів. Вимірювання оптичної щільності стандартного і досліджуваного забарвлених розчинів завжди проводять по відношенню до розчину порівняння (нульовому розчину).

Як розчин порівняння можна використовувати частину досліджуваного розчину, що містить всі компоненти, що додаються, окрім реагенту, створюючого з певною речовиною забарвлене зєднання. Якщо розчин порівняння при цьому залишається безбарвним і, отже, не поглинає променів у видимій області спектру, то як розчин порівняння можна використовувати воду, що дистилює.

Однопроменевий фотометр КФК-2 призначений для вимірювання пропускання, оптичної щільності і концентрації забарвлених розчинів, розсіюючих суспензій, емульсій і колоїдних розчинів в області спектру 315-980 нм. Межі вимірювання пропускання 100-5% (D = 0-1,3). Основна абсолютна погрішність вимірювання пропускання 1%.

12. Лабораторія по контролю атмосферного повітря

Газовий пробовідбірник (Аспіратор) ОП-431ТЦ призначений для відбору проб повітря і (або) газу із заданим об'ємною витратою при виконанні газоаналітичних вимірювань.

Аспіратор дозволяє відбирати пробу заданого об'єму, що розраховується по встановленим значенням витрати і часу прокачування при контролі атмосферного повітря і повітря робочої зони.


Відмінні особливості

Аспіратор ОП-431ТЦ відповідає всім вимогам створення пробовідбірних коштів:

·малі габарити і маса, що гарантує мобільність і можливість його розміщення безпосередньо в зоні відбору;

·використання різних джерел живлення в залежності від умов відбору проб, виконання різноманітних програм відбору за часом і витраті повітря;

·висока точність завдання і підтримки витрат і обсягів відібраних проб;

·можливість застосування поглинальних засобів (концентраційні трубки з сорбентами, поглинювальні судини ускладненої конструкції, фільтри і їх різні поєднання, забезпечення відповідного сучасним вимогам рівня автоматизації.

Фотометр фотоелектричний КФК-3 призначений для вимірювання


коефіцієнтів пропускання і оптичної щільності прозорих рідинних розчинів і прозорих твердих зразків, а також для вимірювання швидкості зміни оптичній щільності речовини і визначення концентрації речовини в розчинах після попереднього градуювання фотометра.

Фільтри для відбору проб повітря


13. Лабораторія гігієни харчування

Електропечі муфельні лабораторні СНОЛ з корисним об'ємом від 3 до 10 літрів призначені для проведення аналітичних робіт з різними матеріалами й термообробки (нагрівання, випал) у повітряному середовищі до температури 1150 ° С. Робоча камера електропечей утворена керамічними муфелем з вмонтованими в них спіральними залізо-хромо-алюмінієвими дротяними нагрівачами. Нагрівання в модифікаціях на 3 і 6 літрів проводиться з трьох сторін - бічні стінки і склепіння, а на 10 літрів з чотирьох сторін - бічні стінки.


Аналізатор ртуті "Юлія-2" призначений для кількісного визначення ртуті у водних розчинах. Аналізатор може використовуватися в хіміко-аналітичних лабораторіях дослідних установ і промислових підприємств різних галузей економіки.


Аналізатор ртуті іЮлія-2 "являє собою перетворювач величини вмісту ртуті в аналізованому розчині в пропорційний електричний сигнал. Він може працювати як зі стандартним РН-метром або Іоном-метром, так і з власним вимірювальним блоком. В основу роботи аналізатора покладено непламенний атомно-абсорбційний метод, заснований на вимірюванні поглинання випромінювання з довжиною хвилі 253,7 нм атомами ртуті, що виділяються з аналізованої проби після відновлення ртуті до елементного стану.

Аналізатор являє собою настільну конструкцію, яка містить всі основні елементи однопроменевого атомно-абсорбційного фотометра: джерело вилікування; газову кювету; фотоприймач з максимумом спектральної чутливості на довжині "хвилі 220-260 нм; барботер для виділення парів ртуті з проби і мікрокомпресор для прокачування парів ртуті через кювету.

14. Лабораторія з контролю повітряного середовища на робочих місцях

Спектрофотометри СФ-26 призначені для вимірювання оптичної щільності або коефіцієнта пропускання рідких, твердих і газоподібних речовин в ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній областях спектру. Ці прилади мають однакову оптичну схему, але дещо відрізняються електричними схемами, розташуванням окремих вузлів і органів управління. У освітлювачі розташовані два джерела випромінювання: лампа розжарювання ОП-33-0, 3 для роботи в діапазоні довжин хвиль 340-1100 нм і газорозрядна дейтерієва лампа ДДС-30 для роботи в ультрафіолетової області спектра - 186-350 нм. Перемикання ламп здійснюється рукояткою, розташованою на корпусі освітлювача.

Основною частиною монохроматора в спектрофотометрі СФ-26 є диспергуюча призма, розкладаюча суцільне випромінювання в неперервний спектр, в результаті чого через вихідну щілину, яка також здійснює додаткову монохроматизації, проходить світловий потік певної монохроматичності залежно від роздільної здатності призми і ширини щілини в даному спектральному діапазоні

В основу роботи спектрофотометра СФ-46 покладено принцип вимірювання відносини двох світлових потоків: потоку, що пройшов через досліджуваний зразок, і потоку, що падає на досліджуваний зразок (або що пройшов через контрольний зразок).

Газоаналізатор для визначення СО у повітрі


Висновки

У ході ознайомчої практики були проведені екскурсії на такі підприємства м. Запоріжжя, як "ОЛІЄЖИРКОМБІНАТ", "ІНСТИТУТ ТИТАНУ" та "ОБЛАСНУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНУ СТАНЦІЮ". На цих підприємствах необхідно щоб були присутні хімічні лабораторії, повязані зі специфікою праці та обовязковою умовою є стеження за оточуючим середовищем.

Широко представленні різні методи аналізу в різних галузях виробництва. Наприклад, в екологічних вимірюваннях використовується хроматографія, атомно- абсорбційна спектрометрія, в аналізі води - фотоколориметрія та ін.. Всі ці методи засновані на хімічних та фізико-хімічних властивостях речовин та сполук.

Для кращого розуміння роботи приладів треба розуміти процес, на якому заснована їх робота. Наприклад, у газоаналізаторах принцип дії кондуктометричний, тобто імпульс від хімічного процесу він обробляє в електричний струм, який потім вивітрюється.

Список використаної літератури

хімічний аналіз якість лабораторія

1. В.П.Васильев "Аналитическая химия в двух частях. Часть 2. Физико-химические методы анализа", М.; Мир, 1987 г.-383 с.

. Основы аналитической химии. Практическое руководство. Под ред. Ю.А.Золотова / М., Высшая школа.2003.

. "Аналитическая химия: проблемы и подходы. Том 2", Москва, "Мир". 2004 г.-508 с.

. А.И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть "Аналитическая химия. Химические методы анализа", Новое знание, 2010 г.

. Ю.С. Другов, А.А. Родин "Газохроматографический анализ загрязненного воздуха", Бином, Лаборатория знаний, 2006 г.

. М. Отто "Современные методы аналитической химии", Техносфера, 2008г.

. Алесковский В.Р., Бардин В.В. "Физико-химические методы анализа. Практическое руководство". Л., Химия. 1988

. К.М. Ольшанова, С.К. Пискарева, К.М. Барашков "Аналитическая химия", Москва, "Химия", 1980 г.

. "Основы аналитической химии. Книга 1", Москва, "Высшая школа", 2003г.

. Пешкова В.М., Громова М.И., "Методы Абсорбционной спектроскопии в аналитической химии". М., 1999г.

Похожие работы

 

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!