Тема: Труднощі засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Педагогика
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  546,83 Кб
Труднощі засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі
Труднощі засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!


Труднощі засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі

Зміст

Вступ

. Теоретична частина

.1 Особливості навчання англійської мови на початковому етапі

.2 Труднощі засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання

.3 Психофізіологічні особливості засвоєння англійського алфавіту учнів молодшого шкільного віку

. Практична частина

.1 Методика засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі

.2 Порівняльний аналіз підручника з англійської мови для учнів молодшого шкільного віку

.3 Комплекс вправ для навчання англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей учнів початкової школи

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


Вступ

Актуальність курсової роботи. Зростання потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і народами з різними мовами та культурними традиціями, нові економічні та політичні реалії, реформування в освітній системі України вимагають суттєвих змін у ставленні до володіння іноземною мовою.

Проблема навчання вимови на початковому етапі вивчення англійської мови є однією з найголовніших проблем у методиці навчання англійській мові. Навчання правильній англійській вимові - надзвичайно складна справа. Без правильно поставленої вимови не можливий прояв комунікативної функції мови.

Стан дослідженості проблеми. Професія вчителя дарує спілкування з людиною в найкращу пору її життя - в дитинстві та юності, коли серце відкрите для добра і краси, радості й пізнання, ще не стало жорстоким, не пізнало болю й гіркоти поразок, розчарувань та образ. Бути причетним до долі своїх вихованців, коли вони ростуть і формуються духовно, коли вони розумнішають, вчаться жити, дружити, лю

бити, - означає жити молодим почуттям, заряджатися

від дітей оптимізмом та енергією життя [18].

Мета вчителя допомогти кожній дитині повною мірою реалізувати свої здібності в країні англійської мови, віднайти в душі кожного учня ті чутливі струни, звучання яких зіллється в повну гармонію співпраці учителя і учня.

Усвідомлюючи актуальність і складність питання засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі велика кількість педагогів розглядала шляхи його вирішення.

В наукових працях Скоморохова А.Б., Токова А., Шостак Т.Г. ми можемо знайти шляхи засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови, які урізноманітнюють навчальну діяльність учнів.

В 2004 році вийшов методичний посібник для вчителів іноземної мови початкової школи "Your English-Speaking World: Sound Land" (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В., Березенська Л.І.), в якому запропоновано інноваційні технології оволодіння слуховимовними і ритміко-інтонаційними вміннями на основі автентичних аудитивних матеріалів, які передбачають різні режими роботи [6].

Обєкт дослідження - процес засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі.

Предмет дослідження - зміст засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі та методика його удосконалення.

Мета курсової роботи - розробка алгоритму засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі.

Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:

узагальнити і описати засоби удосконалення засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі;

розробити методичні рекомендації для ефективного засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі.

У процесі роботи над курсовою роботою нами були використані такі методи:

) вивчення педагогічної і методичної літератури;

) спостереження за процесом використання автентичного матеріалу у навчанні англійської мови;

) узагальнення досвіду засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі.

Теоретична і практична значущість - робота може бути використана вчителями загальноосвітніх шкіл як методичний довідник у підготовці до уроків.

Джерельна база дослідження. Тема курсової роботи вимагала ознайомлення з джерельною базою з питань засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі на основі автентичних матеріалів. У курсовій роботі використовуються праці психологів, педагогів, методистів. Використовувалася фахова періодична преса, зокрема журнали: «Рідна школа», «Іноземні мови», «Іноземні мови в школі».

1.Теоретична частина

.1 Особливості навчання англійської мови на початковому етапі

Все нове цікаве дітям. Навіть вчитель, який прийшов на урок і поведе їх чарівною стежкою знань по країні англійської мови. І від того, якою буде ця стежина знань залежать майбутні знання учня. Чи стане англійська мова його улюбленим предметом, чи стане він із задоволенням розповідати батькам про свої подорожі в цю країну знань, чи буде він із нетерпінням чекати кожного уроку англійської [16].

Кожен вчитель переступивши поріг класу і заглянувши в допитливі очі учнів повинен :

) сподобатися учням;

) зацікавити їх;

) вмотивувати їм необхідність і значущість володіння англійською мовою в сучасному світі.

Вчителі повинні забезпечити наступність навчання іноземною мовою в усьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції. Здійснити формування навичок і вмінь для спілкування в усній і писемній формах у межах сфер і ситуацій визначених програмою у відповідності до вікових особливостей учнів [11]. Домінуючими є репродуктивні види діяльності. Вчити виконувати творчі нескладні завдання.

Працюючи на будь-якому віковому етапі кожен педагог повинен не забувати основні принципи системи навчання:

принцип комунікативної спрямованості навчання (практичне оволодіння мовою);

принцип ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу (мовленнєва ситуація в межах теми уроку);

принцип домінуючої ролі вправ, організація тренувальної діяльності (фонетичні, граматичні, лексичні вправи);

принцип урахування особливостей рідної мови;

принцип свідомості навчання (розуміння учнями де і коли використовувати вивчену лексику, той чи інший граматичний час);

принцип урахування вікових особливостей (правильний підбір методичних підходів та змісту навчання);

принцип взаємоповязаного навчання (всіх видів мовленнєвої діяльності, щоб не було усного випереджування) [7].

Вчитель повинен навчити читати, писати, говорити. А для цього необхідно ретельно готуватися до кожної зустрічі з учнями. Бачити на уроці очі кожного, помічати їх труднощі, підтримувати кожен успіх учня. Вчити учнів працювати головою, руками, очами, щоб вони хотіли чути, бачити, розуміти вас. Намагатися розвивати зорову память, мислення, творчу уяву.

Провідною метою вправ є практична - формування в учнів англомовних мовленнєвих навичок і вмінь. Одночасно кожна вправа спрямована а) на розвиток дрібної мускулатури рук, залучати до наклеювання, розфарбовування, складання, б) на оволодіння елементами графічної грамоти, в) на розвиток артикуляційного апарату, фонетичний слух.

Основною метою підбору вправ має бути :

-формування вимовних навичок;

-формування граматичних навичок;

формування навичок техніки читання на рівні ізольованих слів;

формування навичок техніки письма на рівні ізольованих літер, слів;

формування вмінь читання на рівні речень, тексту;

формування вмінь аудіювання;

формування вмінь говоріння [13].

Основним завданням на початковому етапі виступає формування навичок читання та розвиток умінь повно й точно розуміти зміст прочитаного. Кінцевим результатом формування навичок читання є знання букв алфавіту, швидке й точне встановлення буквено-звукових відповідностей, правильне озвучування графічних одиниць та співвіднесення їх із значенням, читання цілими сінтагмами, прогнозування мовного матеріалу. Виразне читання у природному темпі з правильним наголосом та інтонацією.

.2 Труднощі засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання

англійський мова засвоєння алфавіт

Труднощі - це категорія субєктивна, яка залежить від індивідуальних знань і вмінь учня. При цьому вчитель має прогнозувати труднощі, які можуть виникнути, спостерігати, щоб розпізнати ті моменти, які найчастіше викликають труднощі у школярів і призводять до помилкових дій.

Аналіз системи друкованих знаків української та англійської мови показує, що в їх алфавітах є схожі букви: ті, які частково співпадають за написанням; та літери, написання яких не відомі українським учням. Труднощі школярів в оволодінні графемно - фонемною системою англійської мови знаходять відображення у різних графічних помилках. Найбільш типові серед них помилки, повязані з недостатнім розрізненням написань схожих літер як у самій англійській, так і в англійській та українській мовах через відсутність чітких диференційованих образів літер, які вивчаються.

Причини помилок часто криються в невмінні учнів розрізнювати в буквах напрямки схожих елементів. Психологічно це пояснюється тим, що учні легше визначають схожість різних елементів, ніж розбіжності у схожих елементах; тому вони швидко схоплюють схожі елементи різних букв та повільно розрізняють особливі, відмінні від інших елементи схожих літер. Для подолання такого роду труднощів необхідно цілеспрямовано навчати школярів графемно - фонемних відповідностей.

Відбір та засвоєння найбільш типових у шкільному словнику - мінімуму буквосполучень, які передають основні графемно - фонемні відповідності, має важливе значення для формування у школярів графічних навичок певного рівня. Щоб сформувати навички правильного написання букв англійського алфавіту і переносу звуків і звукосполучень у відповідні букви і буквосполучення, треба враховувати наступне:

) схожість літер українського та англійського алфавітів;

) інтерферуючий вплив рідної мови;

) новизну літер англійської мови;

) варіантність літер англійської мови;

) час перекладу англійських звуків у букви [18].

Методологічний зміст навчання орфографії полягає у навчанні учнів прийомів, які полегшують засвоєння графіки та орфографії англійської мови та виконання письмових завдань.

У латинському алфавіті багато літер, спільних із українським алфавітом, і зовсім нових для тих, хто починає вивчати англійську мову. Учням треба показати, що більшість літер вони вміють писати. На жаль, у практиці навчання графіки, як правило, немає диференційованого підходу. Учня навчають писати кожну літеру і вимагають від нього, щоб він писав удома один - два рядки нової букви, незалежно від того, нова вона чи ні з погляду графіки. Таким чином, учні не відпрацьовують диференційований підхід до написання літер англійського алфавіту. А такий підхід є необхідним.

Враховуючи грамотність дітей, можна одразу показати їм алфавіт із пронумерованими літерами, запропонувати уважно подивитися на літери та назвати номера тих, які вони вже вміють писати. При цьому діти повинні називати не букву, а лише її номер. Таке завдання подобається учням, воно доступне, його виконання забезпечене попереднім досвідом. У той же час воно ставить дітей у проблемну ситуацію: використовувати знання української мови для його виконання.

Диференційований підхід дає можливість зосередити зусилля учнів на оволодінні написанням дійсно нових літер. Підсумовуючи сказане про лінгвістичний зміст навчання графіки та орфографії, представимо це в наочному вигляді [14].

Таблиця 1.1.

Зміст навчання графіки

Зміст навчання графікиЛінгвістичний компонентПсихологічний компонентМетодологічний компонентГрафічна та орфографічна система англійської мовиГрафічні та орфографічні навички, які реалізуються під час виконання письмових завданьПрийоми, які сприяють засвоєнню графіки та орфографії і допомагають оволодінню лексико-граматичним матеріалом та формуванню навичок читання та усного мовлення

Навчання графіки відбувається у такій послідовності :

-Показ літери ( великої та рядкової );

-Повільне написання букви учителем на дошці з необхідним поясненням для усвідомлення дій, які виконуються під час написання.

Повторне написання літери із завданням учням відтворити рух ручкою у повітрі за вчителем.

Написання літери дітьми в робочих зошитах.

Таким чином, навчання графіки включає в себе: зорове сприймання літери; фіксацію вчителем уваги учня на особливості написання букви; написання букви учнями під керівництвом учителя в класі; тренування в написання букви самостійно вдома.

Під час навчання орфографії широко використовується списування. У процесі списуванні слів у учнів слід відпрацьовувати звичку не «змальовувати» слово літера за літерою, а уважно подивитися на слово, постаратися запамятати і написати по памяті. Цей прийом розвиває зорову пам'ять (без чого практично не можливо навчитися грамотно писати ), навчає правильного написання та прискорює темп списування, сприяє кращому запамятовуванню слів як лексичних одиниць, оскільки слово прочитується про себе та вголос, промовляється, утримується у короткочасній памяті та записується [17].

1.3 Психофізіологічні особливості засвоєння англійського алфавіту учнів молодшого шкільного віку

Одна з характерних ознак сучасної загальноосвітньої школи - впровадження раннього навчання однієї з іноземних мов у початкових класах. Успішне навчання іноземної мови залежить від урахування психолого-педагогічних характеристик учнів, які зумовлюють використання методично раціональних прийомів, форм та засобів навчання [16].

Результативність організації навчального процесу з іноземної мови значною мірою визначається психофізіологічними та психологічними факторами: віком учнів, особливостями їх сприймання, уваги, пам'яті, мислення, мотивами навчання. Розглянемо врахування цих факторів на початковому ступені навчання іноземної мови.

Дослідники виділяють декілька видів труднощів, із якими зустрічається молодший школяр. Це труднощі його нового статусу - статусу школяра, труднощі нового режиму життя та відносин із учителем. Важливе значення у цьому віці має розвиток вольових якостей дитини. У процесі навчальної діяльності йому необхідно вміти спостерігати, слухати, шукати вихід із поставлених учителем проблеми чи ситуації. Вивчення будь - якого навчального предмету потребує значних зусиль волі з боку дитини, зокрема при вивченні іноземної мови велику кількість іноземних слів, висловлювань потрібно запам'ятати, вивчити напам'ять. Однак ці вольові зусилля можуть призвести до перевтоми учня, а отже, і до втрати інтересу до вивчення іноземної мови. Звідси можна зробити висновок про те, що новий матеріал слід подавати невеликими дозами, цікаво оформленим, близьким до інтересів дітей, що буде сприяти зниженню втомлюваності та підвищенню інтересу дітей до мови, котра вивчається [3].

При навчанні спілкуванню іноземною мовою необхідно врахувати невеликий досвід соціальної комунікації учнів, слабкий розвиток психологічних та соціальних механізмів. Щодо рівня комунікативного розвитку учнів на рідній мові, то на цьому ступені має місце ускладнення усних та писемних висловлювань, збільшення їх обсягу. Підбір мовних засобів, способи формування та формулювання думки стають предметом усвідомлення учнів. Вони починають управляти своїми розумовими операціями, усвідомлювати суттєві зв'язки у висловлюванні, але самі висловлювання учнів ще недостатньо послідовні та логічні.

При роботі з молодшими школярами необхідно брати до уваги той факт, що вони сприймають все не розумом, а почуттями. Новий матеріал вони запам'ятають краще, якщо він буде емоційно забарвленим і таким чином залишить у їх пам'яті емоційний відбиток. Тому необхідно опиратися на емоційно-чуттєву сферу дитини, що дозволяє викликати в його душі різноманітні почуття до того, про що йде мова: радості, прикрощів, здивування, сумніву. При цьому доцільно використовувати музику, ритми, казки, відео [16].

Необхідно урізноманітнити форми роботи за рахунок використання, крім ігор, також віршів, пісень, інсценувань та прийомів навчання, що потребують рухливої діяльності. Значний інтерес учнів цього ступеня викликає застосування у навчанні улюблених літературних персонажів, зокрема казкових. Ігрові ситуативні вправи з участю таких персонажів оживляють урок, викликають в учнів бажання спілкуватися з ними. Важко переоцінити використання зорової та слухової наочності на даному етапі. Правильне та доцільне її використання значно активізує роботу учнів на уроці. Найбільш доцільним є широке застосування малюнків, аплікацій, предметів, макетів, діапозитивів, схем, таблиць, роздавального матеріалу у вигляді карток, фонограм. Найпоширенішими для даного ступеня є хорова фронтальна та парна робота.

Отже, під час процесу засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей у навчання англійської мови необхідно врахувати психо - фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку: наявність мимовільної уваги, пам'яті, сприйняття дійсності через почуття та кольори, здатність до наслідування. Слід опиратись на чуттєво-емоційну сферу учня, швидку зміну видів діяльності на уроці, використовувати матеріал високої виховної та освітньої цінності.

При формуванні вимови правильне та доцільне використання різних видів наочності (застосування малюнків, аплікацій, предметів, макетів, діапозитивів, схем, таблиць) ефективніше активізує роботу учнів на уроці.

На основі лінгвістичних характеристик фонетичних навичок для їх удосконалення потрібно, щоб мовленнєва дія набула таких якостей, як автоматизованість, стійкість, гнучкість, відсутність спрямованості свідомості на форму виконання, відсутність напруження та швидкої втомлюваності.

Для доцільного формування та вдосконалення вимови необхідно задіяти якомога більше слухових та зорових аналізаторів. Саме тому доцільно використовувати як різні види наочності, так і фонетичні записи для формування фонетичного слуху [17].

Використання малюнків та інших засобів унаочнення стимулює висловлювання учнів, допомагає їм описати предмети та осіб, яких вони бачать, їх дії і, головне, допомагає логічно побудувати зв'язну розповідь [15].

2. Практична частина

.1 Методика засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі

Одним із найважливіших аспектів оволодіння дитиною англійською мовою є ознайомлення її з алфавітом - чітким порядком розташування літер будь - якої мови.

Знання цього порядку, ознайомлення з назвою кожної букви, зі звуком, який вона позначає, надалі допоможе учням навчатися читати, писати, а також користуватися словником, оскільки слова у ньому розташовані в алфавітному порядку, що полегшить їх пошук. Крім цього, знання алфавітних назв літер допоможе дитині зі слуху написати невідоме слово, якщо воно буде вимовлено по буквах [15].

Усе вищезазначене свідчить про те, що вчитель має проводити систематичну цілеспрямовану роботу з учнями, метою якої є ознайомлення з алфавітними назвами літер, порядком їхнього розташування, навчання правильного читання і грамотного письма, а паралельно - навчання користуватися іншомовним словником. Така робота повинна стати для маленьких школярів цікавою, захоплюючою, розвивати у дитини фантазію, нестандартне мислення.

Таким чином, можна виділити такі аспекти навчання алфавіту молодих школярів:

1)створення образу кожної літери для міцного її запамятовування;

2)порівняння англійських літер з українськими;

)диференціювання малих та великих літер;

)робота над вимовою звуків, уведення слів, назви яких починаються на певну літеру;

)робота над запамятовуванням порядку розташування літер;

)промовляння слова по літерах [13].

.2 Порівняльний аналіз підручника з англійської мови для учнів молодшого шкільного віку

У нашій роботі ми вирішили провести аналіз підручника з англійської мови для учнів молодшого шкільного віку. Ми зупинили наш вибір на підручнику для 2-го класу автора А.В. Басіна Dive into English..

Таблиця 2.1.

Порівняльний аналіз підручника з англійської мови для учнів молодшого шкільного віку Dive into English.

Dive into English. 2 клас Загальний перелік темПерелік тем та вправ які спрямовані на засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчанняНазва: Dive into English. 2 клас Автор: А.В. Басіна Рік: 2002 К-сть сторінок: 72 Мова: Українська Видавництво: Навчальна книгаПривітання. Знайомство. Імена. Звідки ти? Лічба від 1 до 20. Про себе. Я і мої улюбленці. Тварини. Яка це тварина? Назви кольорів. Розпізнавання предметів та їх опис. Моя сім'я. Мої родичі. Сімейний альбом. Предмети класного вжитку. Предмети, що оточують учня. Місцезнаходження предметів. Предмети і тварини. Якісна характеристика предметів і тварин. Новорічне свято. Новорічні та різдвяні привітання. Зовнішність людини. Я і мої друзі. Світ дозвілля та розваг. Що я вмію робити. Що вміють, або чого не вміють робити мої друзі. Спортивні ігри. Запрошення до гри. Дитячі рухливі ігри. Мої іграшки. Речі, які нас оточують. Опис улюбленої іграшки. Атрибути туризму. Подорожі та розваги. Мій компютер. Назви частин компютера. Працюємо з компютeром. На фермі. Дикі тварини. Де живуть дикі та свійські тварини? Свійські тварини. Їжа. Десерт. Що їдять тварини? Сніданок, обід, вечеря.Улюблені страви. Пори року. Погода. Ігри та розваги дітей. Назви міст, країн, памятників культури. Мій Київ. Учень та його оточення. Вирази пoбутового вжитку.Алфавіт. Повторення англійського алфавіту. 26 перших уроків у підручнику присвячено вивченню алфавіту, а саме вивчення під час кожного уроку по дві-три нові літери. У кожному з уроків приділяється увага правопису літер та їх вимови. Для полегшення засвоєння англійського алфавіту учнями молодшого шкільного віку використовуються різноманітні вірші, пісні та ритми, зокрема серед них: Song ABC Rhyme ABC Song Now I know ABCD Rhyme I am A, the lady A

Отже, ми можемо зробити висновок, що календарно-тематичне планування з англійської мови для 2 класу підручника "Dive into English" включає велику кількість сфер спілкування, тематику ситуативного спілкування, визначає мовні функції, засоби вираження, лексичні одиниці, граматичні структури. Надані мовні функції, лексичний, граматичний матеріал допомагають вчителеві визначити мету уроку, і досягти її виконання.

Реалізація практичної мети сприятиме формуванню комунікативної компетенції, освітній меті - усвідомленню учнями функцій іноземної мови, значень основних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність, опануванню знань про культуру країн; розвиваючій меті - розвитку індивідуально-психологічних характеристик осіб що вчаться, впливають на успішність опанування іншомовної мовної діяльності, і спеціальних учбових умінь; меті - формуванню культури спілкування, позитивного відношення до іноземної мови як засобу спілкування, пошани до народу, носія цієї мови, толерантного відношення до його культури, звичаїв і способу життя.

У навчальному підручнику з англійської мови для школярів молодшого шкільного віку (2 клас) автора А.В. Басіна Dive into English ми знайшли велику кількість різнопланових та цікавих завдань, але явно не достатню для навчання англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей учнів початкової школи.

Отже, можна зробити висновок, що у діючому навчальному підручнику немає достатньої кількості вправ для навчання англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей учнів початкової школи, які б дозволили учням швидко та ефективно вивчити алфавіт і покращувати свою вимову під час кожного заняття.

.3 Комплекс вправ для навчання англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей учнів початкової школи

Узагальнивши вивчення педагогічної і методичної літератури з питання труднощів засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі навчання англійської мови у школі ми пропонуємо використовувати наступні ігри для знайомства з алфавітом та вправи для навчання алфавіту.

Ігри для знайомства з алфавітом

1.Пять карток

Мета: контроль засвоєння алфавіту.

Хід гри: вчитель показує кожному з учасників гри пять карток із літерами алфавіту. Виграє той, хто правильно та без пауз називає всі пять літер.

2.Хто швидше?

Мета: контроль засвоєння алфавіту.

Хід гри: учням роздаються по 3 - 5 карток із літерами та пропонується уважно їх розглянути. Потім учитель називає букву, а ті, в кого є картка з названою літерою, швидко її піднімають та показують іншим. Той, хто запізнився, не має права підняти картку. Учитель проходить між рядами та збирає картки. Виграє той, хто швидше за інших залишається без карток.

3.Перша літера.

Мета: тренування, орієнтоване на засвоєння алфавіту.

Хід гри: учні поділяються на команди. Учитель по черзі називає по три слова кожній команді. Учасники гри повинні швидко назвати перші літери цих слів. Виграє той, хто правильно виконав завдання.

4.На одну літеру.

Мета: формування навичок добору лексики за словником (орфографічним) принципом на основі тренування памяті та спостережливості.

Хід гри: вчитель пропонує знайти та запамятати усі предмети в кімнаті, назви яких починаються з літери…поки він рахує до 30. Виграє той, хто назве більше слів, які починаються з цієї літери, або той, хто назве останнє слово з цією буквою.

Мета: формування навичок орфографічної памяті.

Хід гри: учням пропонується швидко проглянути список слів, а потім назвати слова, у яких є задана літера. Виграє той, хто зможе назвати більше слів.

6.Зіпсований компютер.

Мета: формування орфографічних навичок.

Хід гри: учитель розподіляє всі букви алфавіту між учнями. Потім він пропонує кожному натиснути на свою « клавішу », тобто назвати свою букву. Після того як учні навчаться автоматично реагувати на почутий звук або написану букву, ім. пропонується « надрукувати » ( сказати по літерам ) слова, спочатку показані вчителем на картках, а потім вимовлені вголос. Перемагає той, хто припуститься менше помилок.

7.Букви - картки

Мета: формування співвіднесення орфографічних знаків із лексичними значеннями.

Хід гри: учням даються 3 - 4 картки з друкованими та рядковими літерами.

8.Де літера?

Мета: формування навичок диференціації звуко-літерних відповідностей.

Хід гри: учитель пише на дошці декілька слів і пропонує учням знайти серед них три, у яких буква…читається як…Виграє той, хто найшвидше це зробить.

Вправи для навчання алфавіту

1.Напишіть букву, кількаразово повторюючи її в ізольованому положенні, у поєднанні з іншими літерами.

2.Знайдіть серед поданих пари великих та рядкових літер, зєднайте їх олівцем між собою.

.Напишіть усі літери алфавіту.

.Розташуйте усі літери в алфавітному порядку та запишіть їх у зошит.

.Знайдіть подану букву в словах, випишіть ці слова.

.Знайдіть звуко-літерні відповідності (певний звук та відповідні йому літери ) у поданих словах, за останньою літерою слова.

.Згрупуйте подані слова за літерами алфавіту, з яких починаються слова, за другою літерою слова, за останньою літерою слова.

.Запишіть літери алфавіту і знайдіть у списку слова з пропущеними літерами, заповніть пропуск потрібними літерами.

.Виберіть зі списку слова, які містять задану літеру, розташуйте їх у алфавітному порядку [18].

Висновки

Проблема організації навчання іншомовної вимови на початковому етапі досить повно розкрита у вітчизняній і зарубіжній літературі. Це дозволило нам провести ретельний аналіз літератури з даної проблеми і зробити наступні висновки: засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей на початковому етапі відіграють важливу роль у навчанні іноземної мови, так як порушення фонематичної правильності мовлення, неправильне інтонаційне оформлення її розповідачем веде до непорозуміння з боку слухача. Нами були розглянуті різні підходи до формування вимови молодших школярів, і ми відзначаємо, що в початковій школі рекомендується використовувати різноманітні автентичні матеріали.

Одним із найважливіших аспектів оволодіння дитиною англійською мовою є ознайомлення її з алфавітом - чітким порядком розташування літер будь - якої мови.

Знання цього порядку, ознайомлення з назвою кожної букви, зі звуком, який вона позначає, надалі допоможе учням навчатися читати, писати, а також користуватися словником, оскільки слова у ньому розташовані в алфавітному порядку, що полегшить їх пошук. Крім цього, знання алфавітних назв літер допоможе дитині зі слуху написати невідоме слово, якщо воно буде вимовлено по буквах.

Вчитель має проводити систематичну цілеспрямовану роботу з учнями, метою якої є ознайомлення з алфавітними назвами літер, порядком їхнього розташування, навчання правильного читання і грамотного письма, а паралельно - навчання користуватися іншомовним словником. Така робота повинна стати для маленьких школярів цікавою, захоплюючою, розвивати у дитини фантазію, нестандартне мислення.

Під час процесу засвоєння англійського алфавіту і буквено-звукових відповідностей у навчання англійської мови необхідно врахувати психо - фізіологічні особливості учнів молодшого шкільного віку: наявність мимовільної уваги, пам'яті, сприйняття дійсності через почуття та кольори, здатність до наслідування. Слід опиратись на чуттєво-емоційну сферу учня, швидку зміну видів діяльності на уроці, використовувати матеріал високої виховної та освітньої цінності.

Список використаних джерел

1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М.: Просвещение, 1969.

. Беляев Б.В. Очерки по психологи обучения иностранным язикам. М., Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959.

. Возрастная и педагогическая психология. //под ред. Петровского А.В. - М., Просвещение, 1973. - 431с.

. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным язикам в школе.-М.: Просвещение, 1991.-222с.

. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке: Кн.для учителя.-2-е изд.-М.: Просвещение, 1985.-160с., ил.

. Калініна Л., Самойлюкевич І., Березенська Л. Your Englishspeaking World: Sound Land- Науково-методичний журнал Іноземні мови в навчальних закладах.-2004.№3.-с.54-59.

. Калініна Л., Самойлюкевич І., Березенська Л. Технології опрацювання заримовок у початковій школі-Науково-методичний журнал Іноземні мови в навчальних закладах.-2005.№1.-с.28-37.

. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В., Березенська Л.І. Your English-Speaking World: Sound Land. Методичний посібник для вчителів іноземної мови початкової школи.-К.:Контекст, 2004.-164с.

. Коваль Т.П. Урахування вікових психологічних особливостей учнів під час навчання іноземної мови-Науково-методичний журнал Англійська мова та література.-2006.№2.-с.2.

. Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі-Іноземні мови.-2005.-№5.-с.3-5.

. Люблінська Г.О.Дитяча психологія-Видавниче обєднання Вища школа.К.-1974.-354с.

. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник.-К.:Ленвіт, 1999.-320.

. Методика обучения иностранным языкам в средней школе/Под ред. Ляховицкого М.В., Миролюбова А.А. и др. М.: Высшая школа, 1982.-288с.

. Мисечко О.Є. Методика навчання англійської мови у середній школі: навчальний посібник-практикум для студентів.-Житомир: Поліссяб 2002.-256с.

. Савченко І.П. Вірші та пісні на уроках англійської мови в початкових класах- Науково-методичний журнал Англійська мова та література.-2004.№1.-с.14-15.

. Савчин М.В., Василенко Л.П.Вікова психологія: Навч.посіб.-К.: Академвидав, 2006.-360с.

. Ситдикова І. Знання, втілене у пісні-Іноземні мови.-2005.-№1.-с.54-57.

. Темченко О.В., наук.керівник Березенська Л.І.Формування фонетичної компетенції з використанням наочності на початковому ступені навчання ЗОШ.Формування проф.компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами іноваційних освітніх технологій: Збірник наукоих праць/За заг.редакцією О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової.-Вип.2.-Житомир: Видавництво ЖДУ ім.Ф.Франка, 2005.-236с.

. Токова А. Поезія на уроках англійської мови-Науково-методичний журнал Іноземні мови в навчальних закладах.-2005.№3.-с.59-62.

. Янко В.В. Використання віршів та пісень на уроках іноземної мови- Науково-методичний журнал Англійська мова.-2006.-№3.-с.16-18.

. Baker A. Introducing English Pronunciation. - Cambridge: Cambridge University Press, 1991. - 12lp.

. Byram Michael. Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning.- Routledge, 2004.- 736p.

. Carolyn Graham Jazz Chants For Children, Oxford University Press.

. Carolyn Graham Small Talk More Jazz Chats, Oxford University Press.

. Carolyn Graham Grammar chants More Jazz Chats, Oxford University Press.

. Carolyn Graham Jazz Chats. Fair Tales, Oxford University Press.

. Carolyn Graham Holiday Jazz Chants, Oxford University Press.

. Hancock Mark. English pronunciation in use.- Cambridge University Press, 2003. - 200p.

. Norrish J. Language Learners and Their Errors. - L.,1983.

Додатки

Додаток А

Дидактична мозаїка

"ABC song"B-C-D-E-F-GI-J-K-L-M-N-O-PR-SU-VXand ZIve sung my ABCstime wont you sing with me?


Додаток Б

Сценарій свята алфавіту в 2 класі: "The ABC-holiday"

Мета:

Завдання:

Освітні:

закріплення учнями алфавіту;

закріплення слів за темами: "Кольори", "Сім'я" та "Іграшки";

збільшення пасивного словника дитини.

Виховні:

мотивувати учнів застосовувати отримані знання для вирішення поставленого завдання;

формування в учнів уміння і бажання взаємодіяти в колективі;

виховувати в учнів відповідальність за доручену справу; самостійність.

Розвиваючі:

розвиток уваги і пам'яті (пригадування).

Умови проведення свята:

Свято може проводитися в декількох класах. У кожному конкурсі беруть участь приблизно по 6 осіб від кожного класу, інші учні - вболівальники. Класний керівник після кожного конкурсу змінює склад команди, щоб всі учні брали участь в конкурсах. За підсумками виконання завдань учні отримують наклейки (на розсуд учителя, який стежить за виконанням завдань кожної команди). Кожен клас має індивідуальний бланк результатів - кольоровий оформлений лист, на який приклеюються наклейки, кількість яких підраховується в кінці свята. Підрахунок робиться всіма учнями англійською мовою.

Хід свята.

Ведучий: Dear children! Today we are having the ABC - Holiday. Всі добре пам'ятають букви англійського алфавіту? Let's check. Давайте перевіримо. Let's sing an alphabet song!

Всі разом співають пісню (навчальний посібник Get Ready 1, step 24)

. ABC Task

На дошці намальовані два будиночки з 26 вікнами. Кожне вікно - осередок для літери алфавіту з набору магнітної абетки англійського алфавіту, але не всі осередки заповнені - є порожні клітини для пропущених літер.

Ведучий: Dear children! You see that English letters live in a special house - alphabet. But some letters are missing. Please? Put the letters in the house.

Учні виходять по одному до дошки і вибудовують алфавіт. Оцінюється швидкість і правильність виконання завдання.

. Funny bag.

Для кожної команди підготовлений "забавний мішечок" (Magic Bag) з літерами з набору м'якого англійського алфавіту

Учням пропонується на дотик визначити м'які букви в "забавному мішечку". Дитина намацує букву, не виймаючи її з мішечка, називає її, після цього показують букву своїй команді, яка визначає правильність відповіді.

Ведучий: We have got a funny bag with letters in it. You should take a letter and guess it without looking!

. Funny Tree

На дошці намальовані дерева (по одному для кожного класу), які ростуть у чарівному лісі. Його плоди (малюнки) - яблуко, кіт, робот, сонце, повітряний змій, лев і т.п. по лексиці, вивченій учнями. А під деревом магнітні букви, що обсипалися з дерев. Учасникам необхідно прикріпити літеру до відповідного малюнка, з якої він починається.

Ведучий: And now we can see trees. But they are funny trees with pictures and letters. All the letters are under the trees. Please, put each letter on the tree on its picture.

. Say More Words

Команди по черзі називають слова по заданій темі. Слова не повинні повторюватися.

Теми: Сolours, Toys, Family.

За дане завдання максимальну кількість очок - 3 (враховуючи повноту розкриття теми)

. Who is the most attentive?

Учитель має в своєму розпорядженні кілька іграшок на, під, поряд із стільцем і декілька - в коробці. Учні називають прийменники місця. Учасники конкурсу закривають очі, вчитель змінює іграшки місцями. Завдання учнів згадати і назвати колишнє місце розташування іграшок.

. Guess!

Кожен вчитель малює в повітрі по 6 букв для кожної команди. Учням необхідно побачити і назвати "виведену" в повітрі літеру.

Вчитель: Try to guess my letters!

. Загадки:

(По 3 кожній команді)

). I am an animal. I am big and long. I am green. I can swim. (Crocodile)

). I am an animal. I am big and angry. I am orange and black. (Tiger)

). I am a toy. I can fly. (Kite / balloon)

). I am a toy. Boys like to play with me. (Car / train / plane)

). I am an animal. I am big and brown I like to sleep. (Bear)

). I am an animal. I am green. I can swim. I can jump. (Frog)

). I am an animal. I am grey and very little. (Mouse)

). I am an animal. I am grey and big (Elephant)

). I am an animal. I am little. I can swim. (Fish)

Підсумки:

Підраховуються наклейки, кожен клас отримує свій лист обліку очок і нагороджується призом.

Похожие работы

 

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!