Тема: Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства міста Збаража

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  География, экономическая география
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  16,61 Кб
Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства міста Збаража
Сучасна просторова організація та перспективи розвитку господарства міста Збаража
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

План

господарство збараж соціальний

Вступ

.Наукові підходи до вивчення просторової організації господарства міста Збаража

.Історія розвитку та сучасна адміністративна організація міста Збаража

.Демографічний потенціал Збаража

4.Господарство міста Збаража

5.Соціальний розвиток міста Збаража

.1Освіта

.2Культура

.3Спорт

.4Охорона здоровя

.5Транспортне обслуговування

. Проблеми, прогнози та перспективи розвитку міста Збаража

.1«Сміттєва» проблема

.2Проблеми та прогнози на розвиток міста

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Збараж - свідок героїзму нашого народу і тяжкої його долі. Це земля, густо зрошена кровю наших прадідів. Своєю історією Збараж заробив велику сучасну славу, яку він має і яка зростатиме. На мальовничій Волинсько-Подільській височині, серед зелених Медоборів, по ярах, горбках і видолинах розкинулося старе українське місто Збараж, районний центр Тернопільської області. Місто, з 14 тисячним населенням, займає площу 704 га., розташоване за 17 км від обласного центру на перетині магістральних автошляхів Чернівці - Брест, Івано-Франківськ - Хмельницький, Чернівці - Львів. Збараж входить в локальну систему розселення міста Тернополя. Збаpаж - міcто козацької звитяги, відоме в іcтоpії Укpаїни з чаcів визвольної війни укpаїнcького наpоду 1648-1654 pp. Пять pазів війcька Б.Xмельницького були у Збаpажі. У 1649 pоці козацьке війcько pазом з татаpами закpили в Збаpазькому замку, мов у паcтці, польcько-шляxетcьке війcько Яpеми Вишневецького, облога тpивала 7 днів.
Під мурами Збаразького замку загинув корсунський наказний полковник С. Мрозовицький (Н. Морозенко), був тяжко поранений Іван Богун.
1707 року тут побував Петро І. На збаpазькій землі наpодилиcя академіки: І.Гоpбачевcький, О.Pоздольcький, Б.Гевко, винаxідник cвітового значення В.Джуc, pізьбяp О.Cмакула, пиcьменники І.Гнатюк, М.Качалуба, C.Качала та інші.
Міcто Збаpаж оголошено міcтом-заповідником. Найcтаpшою памяткою є обоpонна цеpква Cпаcа, яку наpод називає "Монаcтиpок. Збудована у 1600p. з cонячним годинником та обоpонною дзвіницею. Заcлуговують на увагу палац князів Збаpазькиx, комплекc монаcтиpя беpнаpдинів у Збаpажі (XVII cт.). Вcього у pайоні наpаxовуєтьcя 150 пам'яток іcтоpії та культуpи.
Актуальність теми роботи повязана з важливістю вивчення основ просторової організації та перспектив розвитку господарства міста Збаража в сучасних умовах.

Метою роботи є вивчення основ просторової організації та перспектив розвитку господарства міста Збаража в умовах трансформації економіки України.

Завданням роботи є:

.опрацювати наукові підходи до вивчення просторової організації міста

.вивчити історію розвитку та сучасну територіальну організацію міста

.охарактеризувати демографічний потенціал міста

.опрацювати господарство міста

.здійснити аналіз соціального розвитку міста

.розглянути прогноз розвитку міста

Предметом роботи є відносини, що виникають в умовах вивчення і застосування на практиці основ просторової організації та перспектив розвитку господарства міста Збаража.

1.Наукові підходи до вивчення просторової організації господарства міста Збаража

Перш, ніж вивчати сучасний стан, необхідно вивчити генезис та розвиток певної науки або сфери практичної діяльності. Вивчення історичного досвіду, визначення етапів становлення, розвитку обєкта дослідження та ідеї від часу виникнення до стадії вирішення завдання значно збагачує наукове дослідження, свідчить про достовірність його результатів і висновків.

Історичний підхід дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток міста Збаража у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх звязків, закономірностей. У межах історичного підходу також застосовується порівняльно-історичний метод - сукупність пізнавальних засобів, процедур, які дозволяють виявити схожість і відмінність між явищами, що вивчаються, визначити їхню генетичну спорідненість, загальне й специфічне в розвитку міста.

В даному дослідженні також використовується системний підхід. Сутність його полягає у комплексному досліджені великих і складних обєктів, в нашому випадку міста Збаража, дослідженні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин.
Спостереження - цілеспрямоване, організоване сприйняття предметів і явищ. Таким чином цей метод емпіричного дослідження використовується при проведенні естетичної оцінки міста, результати якої дають змогу розподілити ландшафти на різні категорії за їх естетичним виглядом. Надалі ці результати використовуються для встановлення меж культурної спадщини міста.
Також використовується в дослідженні міста аналіз та синтез інформації. Таким чином можна вивчити економічну ситуацію міста. Аналізуючи та синтезуючи відомості про проблеми, можна зібрати картографічні матеріали, що дають змогу краще наочно оцінити всю суть цих питань.

Моделювання також є основним методом, який використовується у даному дослідженні. Так, проаналізувавши всі матеріали та дані, можна змоделювати поведінку міста у майбутньому. Це дає змогу створити відповідні пропозиції щодо покращення міста.

Говорячи про методи дослідження, за якими вивчалось місто Збараж, перш за все потрібно розглянути функції містобудівельних обєктів, які аналізуються при розробці схеми розміщення господарства.

Також використовується функціонально-планувальний підхід, завдяки якому розподілено територію міста Збаража за призначенням. Завдяки формотворчому підходу виділяються походження окремих обєктів у місті, що дає змогу краще проаналізувати існуючу ситуацію.

2.Історія розвитку та сучасна адміністративна організація міста Збаража

Історія розвитку

Від кінця Х століття до 1349 року територія сучасного 3баража належала до Київської Русі та Галицько-Волинської держави. В 2-ій половині ХIV століття захопила Литва; від середини XV до кінця XVI ст. існувало васальне від Литви і Польщі Збаразьке князівство, яке згодом стало волостю в Кременецькому повіті Волинського воєводства Речі Посполитої.
Впродовж 1773-1918 років територія Збаражчини, за винятком Вишнівецької округи, входила до Австрії (від 1869 року - Австро-Угорщина). Вишнівеччина від 1795 року належала Росії. Від листопада 1918 року до липня 1919 року Збаразький повіт входив до ЗУНР. Впродовж 1920-1939 років належав до Волинського і Тернопільського воєводств Польщі, а 1939-1991 - УРСР.Під час Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького козацьке військо воювало на Збаражчині у 1648, 1649, 1651, 1655 і 1657 роках.
Збараж - місто районного значення, центр Збаразького району, розташований на Подільській височині за 17 км від Тернополя на обох берегах р. Гнізни (притоки Серету). Перша писемна згадка про Збараж зявляється у 1211 році в Галицько-Волинському літописі (частині найдавнішого українського літописного зведення - Іпатіївського літопису).

Про давнє заселення території Збаража свідчать чисельні знахідки - поселення трипільської культури (V-III ст. до н.е.), черняхівської культури (ІІ-IV ст. н.е.), городища та могильники часів Київської Русі, скарб срібних прикрас ХІ-ХІІ ст.Щодо походження назви міста, то серед науковців єдиної думки немає. Одна з версії стверджує, що слово «збараж» походить від слова «збір». Тут руські князі збирали своїх воїнів, ідучи на рать.
На початку Х ст. місто входило до складу Київської Русі. У ХІ ст. зароджується Галицько-Волинське князівство, у складі якого Збараж відігравав помітну роль, про що стверджують писемні джерела.
Починаючи з XIV ст. місто разом зі значною територією України перебувало під владою Польщі та Литви. Проте в цей час воно не занепадає, а розбудовується і залишається значним центром південної Волині із великою політичною вагою. До XV ст. належить перша писемна згадка про власників міста, рід яких панував тут протягом кількох століть. Це були предки українського княжого роду Несвіцьких із Волині, що походили від Туровопінських і Рюриковичів. Родоначальником вважається Федір Несвіцький з Несвіча, що біля Луцька. Вони та їхні нащадки потім стали іменувати себе князями Збаразькими. У період XIII-XVI ст. Збараж зазнає постійних нападів монгольських орд Батия, Бурундая, Куремси, Айсора, Шишмана, котрі несли спустошення. Місто ніколи не було легкою здобиччю ординців, хоча не раз потерпало від руйнації та пожеж.У період визвольної війни 1648-1654 років війська Богдана Хмельницького були в Збаражі пять разів. У 1648 році козацькі загони Максима Кривоноса підступили до міста і з допомогою міщан захопили його без бою. Справжнім випробуванням для міста стали події 1649 року. Відступаючи перед війська Богдана Хмельницького, польські війська приймають рішення зупинитися у Збаражі і тут організувати оборону. 30 червня до міста підходить полк Данила Нечая, а в перших числах липня - основні сили козаків на чолі з гетьманом і числення кримська орда, з якою Хмельницький уклав союзницький договір. Місто Збараж, замок, де зосереджувалися всі польські сили, опинилися в тісному кільці. Почалася семитижнева облога. В стані захисників почалися хвороби, голод, паніка. У звязку з тим, що на допомогу полякам вирушили загони Яна Казимира, Богдан Хмельницький, не знімаючи облоги, вирушає під Зборів, де відбувається генеральна битва. Проте зрада кримського хана Іслам-Гірея змушує гетьмана підписати Зборівську угоду, яка на той час не була вигідна для козаків. Але саме вона узаконила утворення невеличкої частинки незалежної України в межах Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств. Після Зборівського договору було знято облогу Збаража, за період якої відбулося 17 кінних битв, 27 штурмів, близько 80 вилазок. Під час облоги під мурами замку полягли тисячі славних синів України, серед яких полковники Нестор Морозенко і Кіндрат Бурляй.У 1734 році гайдамацькі загони полковника Верлана захопили замок.З 1772 року Збараж в складі Австро-Угорської держави. 13 вересня 1797 року Збараж отримав від австрійського цісаря Франца ІІ герб міста із зображенням верховної постаті Святого Юрія, який вбиває дракона. Під час наполеонівських воєн та участі Росії у війні Франції проти Австрії, територія Східної Галичини між Серетом і Збручем, включно із Збаражчиною, під назвою Тернопільський край, була передана Росії, під адміністрацією якої Збараж перебував з 1809 до 1815 року.

Деяке пожвавлення економіки міста, зокрема в галузі приміського сільського господарства, настало в середині ХІХ ст., коли під впливом революційних подій 1848 р. цісар Фердинанд скасував у Галичині панщину.

У роки Першої світової війни (1914-1918), польсько-української (1918-1920) господарський та культурний розвиток міста припинився. Відповідно до умов Брестської мирної угоди територію Галичини, у т.ч. Збараж, знов зайняли австрійські війська, які перебували тут до кінця жовтня 1918 р. до розвалу Австро-Угорської імперії. Першого листопада 1918 р. у Львові постала Західноукраїнська народна республіка - ЗУНР. Того самого дня у Збаражі група активістів на чолі з отцем С. Теслею, В. Фриделем, І. Жилою, проф. Музичкою, Л. Барановським, М. Студницькм та іншими роззброїла австрійську поліцію і гарнізон, взяла міську повітову владу у свої руки. Для захисту Української держави від наступу польських військ із українських юнаків Збаража і навколишніх сил був створений військовий курінь, який у складі Тернопільського полку ім. С. Петлюри брав участь у важких боях під Львовом, у Чортківський офензиві, а після відходу Української Галицької Армії за Збруч зазнав великих втрат у боях із більшовицькими, денікінськими та польськими військами.Відомий громадський діяч Збаражчини Андрій Шмигельський був делегований до представництва уряду ЗУНР у Станіславові, брав участь в історичному Акті Злуки ЗУНР і УНР 22 січня 1919 р. в Києві.У 1921-1939 рр. Збараж був у складі Польщі, а з 1939 р. - у складі СРСР.6 липня 1941 р. Збараж зайняли німці. Впродовж 1941-1942 рр. було знищено 3000 мешканців міста єврейської національності.Після Другої світової війни у Збаражі почалося будівництво нових промислових підприємств та соціальних установ.

Сучасна адміністративна організація

Місто Збараж розміщене у північно-східній частині Тернопільської області. Загальна площа міста становить 6,94 км². По побудові поверхні територія міста являється хвилястою рівниною, значно піднятою над рівнем моря. Більша частина території має абсолютні висоти 350-400 метрів. Найвища точка - Зубова Гора біля с.Добриводи - 432 м., Княжа гора на монастирку - 406 м., Замкова гора - 388 м. Головна річка Збаража - Гнізна - 73 км. довжини і 870 км.кв. сточища біля с.Шимківці. До басейну Припяті відноситься річка Горинь, до Дністра річка Гнізна. Гідрологічний режим річок зв`язаний з джерелами живлення в залежності від пори року, атмосферних опадів і підземних вод. Місто Збараж розміщене у північній частині центрального агрокліматичного району області, або відноситься до „Холодного Поділля. Медобори закривають доступ до міста теплим вітрам, тому у Збаражі холодніше, ніж у Тернополі чи Кременці, але він порівняно м`ягкий континентальний з частково вираженими порами року. Збараж знаходиться в північній частині Тернопільської області. Він межує з такими районами: на півночі та на північному заході з Кременецьким, на заході із Зборівським, на південному заході та півдні з Тернопільським, на південному сході із Підволочиським, на сході із Лановецьким і на північному сході з Шумським районом.

3.Демографічний потенціал Збаража

За 3 місяці 2013 року в місті народилось 75 дітей, на 7 дітей більше, ніж за 3 міс. 2012р. Показник народжуваності 2,4 (в 2012р. - 2,3). Померло 120 осіб (2012р. - 111). Показник смертності на 1 тис. населення 4,2 (2012р. - 4,0). Природний приріст відємний і становить - (-1,4), (2012р. -1,5).Показник дитячої смертності становить 4,9 (2012р. - 5,3). Померла 1 дитина до 1-го року. Причина смерті - вроджена патологія. В структурі загальної смертності на першому місці захворювання серцево-судинної системи, на другому - онкологічні захворювання, на третьому - травми та отруєння.В працездатному віці померло 14 чол., основними причинами смерті є хвороби серцево-судинної системи, злоякісні новоутвори, травми та отруєння.В місті за звітний період зареєстровано 9380 захворювань В структурі зареєстрованих захворювань серед дорослого населення на першому місці серцево-судинні захворювання, а серед вперше виявлених - захворювання органів дихання. За 3 місяці в місті зареєстровано 5 випадків туберкульозу, у 2012 - 1. Захворюваність становить - 10,4 на 100 тис. населення (2012 р. - 5,1). Деструктивні форми - 20,3% (2012 р. - 0%). Онкозахворюваність в місті - 25,6 (2012р. - 27,1).

Н а с е л е н н я :

Всього - 14000 чол., 1,3 % до населення області,

5 місце серед міст області

Щільність населення на 1 кв. км. 68,4 чол.

Народжуваність (на 1000 осіб) - 11 чол.

Природній приріст населення - 157чол.

Зайнятість населення:

На підприємствах міста працює - 2285 чол.

з них:

- у промисловості -330 чол.,

у сільському господарстві -205 чол.,

у торгівлі - 250 чол.,

у будівництві - 91 чол.,

у транспорті - 105 чол.

у невиробничій сфері - 1304 чол.

4. Господарство міста Збаража

У місті працюють 3 промислових підприємства, розвинуті харчова та переробна галузі промисловості. Також є фермерське господарство, яке спеціалізується на вирощуванні зернових (пшениця, кукурудза, ячмінь, гречка), технічних та овочевих культур, а також картоплі.

Переважають хвилясті балкові місцевості. Корисні копалини: вапняки, глини, крейда, кварцеві піски, торф, буре вугілля, є джерела сульфатних, гідрокарбонатних та хлоридних мінеральних вод.

Ріка міста Гнізна належить до басейну Дністра.

У ґрунтовому покриві переважають опідзолені чорноземи і темно-сірі опідзолені (35% площі) та ясно-сірі лісові (10%) ґрунти; є лучні, лучно-болотні ґрунти.

У лісових насадженнях переважає дуб, граб, ясен, трапляється бук; з хвойних - сосна, ялина, модрина; росте також береза, осика, тополя, липа.

Нині в місті Збаражі працюють промислові підприємства:

·ТОВ «Збаражцукор»,

·завод продтоварів,

·тарний комбінат.

Агропромисловий комплекс:

Структура сільськогосподарського виробництва (процент валової продукції):

Øрослинництва - 90 %

Øтваринництва -10 %

Основні галузі рослинництва: вирощування зернових і технічних культур.

Основна галузь тваринництва: свинарство і молочне скоторство.

Торгівля і сфера послуг [4]:

- кількість магазинів - 29

кількість підприємств побуту - 10

- кількість їдалень, кафе, ресторанів - 12.

5. Соціальний розвиток міста Збаража

.1 Освіта

Зміни у суспільному житті неодмінно призводять до реформування кожної галузі, в тому числі, й освітньої. Головним завданням у реформуванні шкільної освіти є забезпечення високої якості освіти і рівного доступу до неї. Освіта в сучасних умовах є могутнім чинником розвитку духовної культури українського народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства.

Освітні заклади міста Збаража:

§вищі учбові заклади І-ІІ рівня акредитації - 0

§вищі учбові заклади ІІІ-ІV рівня акредитації - 0

§ЗОШ І-ІІІ ступенів - 3

§шкіл-інтернатів - 1

§гімназій - 0

§ліцеїв - 0

§профтехучилищ - 1

§дошкільних закладів - 3

§позашкільних виховних закладів - 1

.2 Культура

§будинків культури - 1

§клубів - 1

§кінотеатрів - 1

§музеїв - 1

§памятників історії та культури - 16

§бібліотек - 3

§музичних шкіл - 2.

5.3 Спорт

§стадіонів - 1

§футбольних полів - 4

§спортивних залів - 7

§спортивних секцій - 9.

.4 Охорона здоровя

В галузі охорони здоровя міста функціонує відділ охорони здоровя райдержадміністрації, 1 районна лікарня. Ліжковий фонд складає 155 ліжок цілодобового перебування, 63 ліжка денного стаціонару. Медична служба міста налічує 120 лікарів, 240 осіб середнього медичного персоналу.

.5 Транспортне обслуговування

Транспорт Збаража та перевезення є найважливішою складовою життя міста. Телефони та адреси вокзалів , розклад руху громадського транспорту - перше, чим цікавиться приїжджий чоловік. Швидко зорієнтуватися в транспортній системі будь-якого міста України допоможе наш Довідник. На його сторінках ви знайдете докладну інформацію про все , що стосується транспортування людей і вантажів, роботи вокзалів, розкладу руху автобусів і тролейбусів і т.д. Щоб отримати необхідну інформацію, загляньте в розділи « Пасажирські перевезення», «Вантажні перевезення»,« Автовокзали, каси » .Ми надали можливість організаціям, що здійснюють перевезення, самим розповісти про себе потенційним клієнтам. На сторінках довідника ви знайдете коротку презентацію кожної компанії Збаража, інформацію про послуги та їх вартість. Таким чином, вантажні та пасажирські перевезення у Збаражі стануть доступнішими. Якщо вам необхідно виконати переїзд, доставити цеглу на дачу, орендувати мікроавтобус на весілля або будь-які інші послуги, пов'язані з автотранспортом, можете звертатися за інформацією в наш каталог. Тут ви знайдете перелік адрес та телефонів організацій міста, які здійснюють перевезення. Також в каталозі ви знайдете таку корисну інформацію, як контактні дані всіх автовокзалів вашого міста . Всі новини, пов'язані з міським та міжміським транспортом, будуть виноситися нами в особливий розділ Афіші по Збаражу. Ви завжди зможете бути в курсі подій. Щоб вам зручніше було орієнтуватися в місті, ми завдали місця розташування кожної транспортної організації та вокзалів на інтерактивну супутникову карту. Щоб знайти на ній потрібний вам об'єкт, просто введіть назву організації або вокзалу в пошуковий рядок. Нагадаємо, що наша система дозволяє кожному користувачеві створити власний міні-довідник організацій міста. Зберігаючи знайдені у нашому каталозі транспортні компанії за допомогою сервісу «Мій довідник», ви формуєте записну книжку, де потрібні телефони та адреси завжди будуть під рукою» - інформує громадян збаразька організація про свої послуги.

6. Проблеми, прогнози та перспективи розвитку міста Збаража

.1 «Сміттєва» проблема

«Сміттєва» проблема у Збаражі зрушила з мертвої точки.

Завали твердих побутових відходів при вїзді на міське сміттєзвалище біля Старого Збаража уже розгорнули.

Як ми уже писали про критичну ситуацію на міському сміттєзвалищі - підїзний шлях до майданчика, де складають побутові відходи, був повністю засипаний непотребом, у смітті потопав навіть шлагбаум і будка для сторожа. Хоча на верхньому майданчику було достатньо місця для складування сміття. Однак вантажівки скидали тверді побутові відходи на дорозі. Відтак складалося враження, що звалище переповнене. На теперішній час ситуація змінилася тут кардинально - у кращу сторону.

.2 Проблеми та прогнози на розвиток міста

üпроблеми у промисловості: нестача власних обігових коштів та капітальних вкладень у модернізацію виробничих потужностей, розширення асортименту та нарощування обсягів виробництва; зростання цін на енергоносії (електроенергія, газ), що негативно впливає на собівартість продукції та її конкурентоспроможність; високий знос основних фондів, низький рівень переробки місцевої сировини та висока ресурсозатратність виробництва, обмежена платоспроможність суб'єктів внутрішнього ринку, недостатня потужність фінансово-кредитної системи, низькі темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;

üу сільському господарстві: недостатньо розвинуті кредитно-фінансові механізми підтримки сільгоспвиробників, у тому числі лізингу сільськогосподарської техніки; дефіцит оборотних коштів у агропідприємствах; недостатній розвиток тваринництва, що призводить до низького рівня зайнятості на селі і нераціонального землекористування, скорочення сировинної бази для переробних підприємств району;

üу будівництві: відсутність замовлень на будівництво соціально-значимих обєктів;

üв торгівлі: скорочення реалізації споживчих товарів через недостатню купівельну спроможність населення;

üна ринку праці: складна демографічна ситуація, трудова міграція за межі району, в тому числі за кордон, низька мотивація до праці, невідповідність професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці, наявність тіньової зайнятості; низькі темпи зростання реальної заробітної плати; найнижчий серед регіонів України рівень середньомісячної плати штатних працівників; зберігається заборгованість із виплати заробітної плати;

üу бюджетній сфері: велика мережа закладів соціально-культурного призначення, висока питома вага зносу основних засобів та енергоємність підприємств житлово-комунального господарства, значна диференціація територій області за рівнем податкоспроможності, недостатня фінансова дисципліна субєктів господарювання та розпорядників бюджетних коштів.

До найголовніших проблемних питань соціально-економічного розвитку області можна віднести структурні проблеми, вирішення яких неможливе у коротко- і середньостроковій перспективі, зокрема:

·недостатньо ефективна структура валового регіонального продукту, сировинний характер промислового виробництва на фоні низького коефіцієнта переробки власної сировинної продукції;

·зношеність основних фондів підприємств;

·значна енерго- та матеріалоємність виробництва;

·недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво;

·низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції;

·недостатньо розвинута ринкова інфраструктура;

·низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій;

·переважання якісних характеристик деякої іноземної продукції над вітчизняною (сільськогосподарська техніка, комплектуючи та запчастини до неї, вантажні автомобілі тощо);

·незначна кількість експортоорієнтованих виробничих підприємств в районі, які виготовляють конкурентноздатну для іноземних ринків продукцію;

·недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури;

·недостатнє використання інвестиційних переваг району;

·розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів;

·диспропорції розвитку окремих галузей.

Саме на вирішення проблем та досягнення основної мети - забезпечення зростання добробуту населення спрямовані пріоритетні завдання розвитку міста у 2014 році.

Висновки

Основними чинниками уповільнення динаміки економічного зростання в місті є прояви загальнодержавної економічної кризи, зокрема суттєві валютні коливання, криза ліквідності банківських установ, зростання цін і тарифів на товари і послуги, суттєве зростання імпорту продукції. На результати соціально-економічного розвитку міста суттєво вплинула недостатньо ефективна державна політика стимулювання розвитку сільського господарства та окремих галузей харчової промисловості, зокрема м'ясопереробної, цукрової, спиртової, а також відсутність дієвих законодавчих барєрів для надходження в державу низькоякісних сировинних ресурсів та товарів широкого і тривалого використання.

Керівництву міста потрібно вирішити наступні болючі питання:

Øцілодобове забезпечення питною водою населення м. Збаража

Øбудівництво нових очисних споруд в м. Збаражі

Øкапітальний ремонт вулиць міста та доріг до населених пунктів району

Øоблаштування сміттєзвалища у м. Збаражі

Øпереведення бюджетних установ на альтернативні види опалення.

Ø

Список використаних джерел

1.Географія України. Масляк П.О., Шищенко П.Г.-К.: Зодіак-ЕКО, 1996.- 432с.

.Данилейко В. Історія досліджень археологічних памяток Збаразького району Тернопільщини.

.Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: Навч. посіб. / За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 728с.

.Коротун І. М., Коротун Л.К., Коротун С. І. Розміщення продуктивних сил України. - Рівне: Вид-во УДАВГ, 1997. - 420с.

.Марцинишин В.А., Марцинишин Н.Г. - Збараж: Обрій, 2004, - 47с. /

Марцинишин В. А. Червона книга Збаражчини.

.Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський та ін.. - Тернопіль: видавничо поліграфічний комбінат «Збруч», 2004-2010, 696с.

Похожие работы

 
 • люстративне малюванн¤
  ...пам¤ть, спостережлив≥сть, просторову у¤ву, др≥бну моторику пальц≥в, оком≥р, вм≥нн¤ зосереджуватись, наполеглив≥сть у дос...
  ...урок≥в додати продуману, орган ≥зовану позакласну роботу з мистецтва, то роль художника-вчител¤ стаЇ ще б≥льше значущою.
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • плив глобал?зац?њ на систему вищоњ осв?ти
  ...йн≥ процеси. ”с≥ крањни об'ЇднуЇ розум≥нн¤ того, що сучасна осв≥та повинна стати м≥жнародною. “обто ун≥верситетська осв≥та набуваЇ рис пол...
  —в≥това осв≥та пол≥структурна: дл¤ нењ характерн≥ просторова (територ≥альна) ≥ орган ≥зац≥йна структури.
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • нженерний ген?й –иму
  ...його доц≥льн≥сть розкриваютьс¤ в орган ≥зац≥њ простор≥в ≥нтерТЇру, в угрупуванн≥ арх≥тектурних мас, у пропорц≥йних в≥дносинах...
  ...ю. ¬они опов≥дають про сучасне житт¤, про ≥стор≥ю минулих покол≥нь. –≥зноман≥тт¤ сусп≥льних потреб людини народжуЇ...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • коном?ка прац? ? соц?ально трудов? в?дносини
  ...товар≥в та послуг. –инок прац≥ функц≥онально та орган ≥чно пов'¤заний з ≥ншими елементами ринку в ц≥лому, ≥ в≥д ефективност≥ його функц≥онуванн...
  природний- результат народженн¤ ≥ смерт≥ людей. механ≥чний- просторове перем≥щенн¤ населенн¤.
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Форми державності та їх загальна характеристика
  Своєю чергою, сучасна науково-технічна і технологічна революція радикально змінила продуктивні сили, продуктивність праці.
  просторове верховенство держави, яка володіє абсолютною повнотою влади на всій без виключення своєї території, забезпечуючи...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online

Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!