Тема: Тест. Тарас Шевченко

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  1,06 Мб
Тест. Тарас Шевченко
Тест. Тарас Шевченко
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!


СТВОРЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧОЇ ПРОГРАМИ

«ТЕСТ. ТАРАС ШЕВЧЕНКО»


Ящука Павла Леонідовича

Зміст

Вступ

. Етапи розробки програмних продуктів

. Створення форми тесту

. Створення головного меню тесту

. Написання кодів

. Тестування програми

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Контролюючі програми широко використовуються у школі для перевірки знань учнів з будь-якого предмета. Вони призначені для перевірки умінь і навичок, для розвязання типових завдань з певної предметної галузі.

Використання комп'ютера в навчальній діяльності є одним ефективних засобів підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих можливостей учнів і створенню сприятливого емоційно-психологічного стану.

Мета дослідження - визначити вимоги до комп'ютерних програм, які можуть контролювати знання учнів у певній галузі і розробити власну програму з урахування вироблених критеріїв.

Обєкт дослідження - розробка програмних засобів контролюючого призначення у програмі Delphi 7.

Предмет дослідження - використання ПК як інструменту для контролю знань учнів.

Завдання дослідження:

1. Вивчити теоретичний матеріал по темі написання тестів в Delphi 7.

2. Проаналізувати програмне середовище Delphi 7 для створення контролюючих програм.

3. Вибрати засіб розробки програми.

. Створити універсальну тестуючу програму для оцінки знань учнів.

. Протестувати програму на працездатність.

1. Етапи розробки програмних продуктів

Порядок роботи:

. Написати тест в будь-якому текстовому редакторі , наприклад, Word.

. Відкриваємо програму Delphi.

. Створюємо нову форму.

. Створюємо вкладки для запитань.

. Оформляємо запитання ( питання , варіанти відповідей , вставка малюнків).

. Створюємо меню тесту.

. Прописуємо коди.

. Створюємо кнопки для результату і виходу.

. Додатково.

Тест для перевірки знань учнів про життя та творчість Тараса Шевченка, який ми будемо створювати в програмному середовищі Delphi7.

. Хто говорив про Шевченка: «Він був сином мужика і став володарем в царстві духа…»?

А) І. Франко Б) М. Рильський В) М. Коцюбинський Г) Л. Українка

. Назвіть село, в якому народився Т. Шевченко?

А) Кирилівка В) Моринці

Б) Іванівка Г) Шевченкове

. У якому році Шевченка викупили з кріпацтва?

А) 1836 Б) 1838 В) 1840 Г) 1841

. З ким зустрівся Шевченко у Літньому саду?

А) І. Сошенком В) К. Брюлловим

Б) В. Жуковським Г) Є. Гребінкою

. Вкажіть рік видання «Кобзаря»?

А) 1838 Б)1840 В) 1842 Г)1843

. До якого жанру відноситься твір «Гайдамаки»?

А) Балада Б) Поема В) Елегія Г) Сатирична поема

. Який персонаж твору «Гайдамаки» вбиває власних дітей?

А) М. Залізняк Б) І. Гонта В) Лейба Г) Ярема

. Який з наведених творів не відносять до ранньої творчості?

А) «Гайдамаки»

В) «Тарасова ніч»

Б) «Катерина»

Г) «І мертвим, і живим…»

. Чий портрет було намальовано, щоб викупити Шевченка з кріпацтва? А.Т. Шевченка; В.К. Брюллова; Б.В. Жуковського; Г.І. Сошенка.

. Хто були батьки Тараса?

а) багаті люди;

б) кріпаки;

в) служителі церкви.

г) поміщики

. Коли помер видатний поет і художник Т.Г. Шевченко?

а) 10 березня 1861 року;

б) 9 березня 1814 року;

в) 10 березня 1814 року.

. Де похований поет?

а) у Києві

г) у Шевченкові

програма шевченко тест комп'ютер

2. Створення форми тесту

Відкриваємо Delphi7, створюємо нову форму (рисунок 1).

1.File -New - Application

2.Перейменовуємо Form1 на Тест. Тарас Шевченко.

Рисунок 1.

Створюємо вкладки Win32 - PageControl (рисунок 2).

Рисунок 2. PageControl

Визначаємо розмір на формі (рисунок 3).

Рисунок 3.

Правою кнопкою миші на поставленому елементі - New Page (стільки разів, скільки запитань в тесті) (рисунок 4).

Рисунок 4.

Перейменуємо вкладки: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.(кількість запитань у тесті).

Рисунок 5.

Оформляємо запитання.

1. Встаємо на вкладку для 1 запитання.

. Розміщуємо на цю вкладку для написання запитання елемент Standard - Label, для варіантів відповідей Standard - RadioGroup (рисунок 6).

Рисунок 6.

. Копіюємо або друкуємо перше питання і вставляємо в Caption. Можна зайти в Font -----... і змінити розмір і колір тексту(рисунок 7).

Рисунок 7.

4. Працюємо з варіантами відповідей. Перейменуємо в Caption ---- Варіанти відповідей. Items ----... ---- копіюємо варіанти відповідей (рисунок 8).

Рисунок 8.

. Вставляє картинку, яка відображає тему запитання. Additional ---- Image і розміщуємо на вкладці (рисунок 9).

Рисунок 9.

6. Потім, в інспекторі об'єктів: Picture -Load OK Stretch - True

(рисунок 10).

Рисунок 10.

. Аналогічно створюємо запитання 2-12.

. Створення головного меню тесту

. На панелі інструментів, в групі Standard - MainMenu (рисунок 11).

Рисунок 11.

2. Інспектор обєктів Items - …

. Натискаючи по черзі на компоненти записуємо їх назви (рисунок 12).

Рисунок 12.

. Міняємо стандартну іконку програми Project - Options -Application - Load Icon (рисунок 13).

Рисунок 13.

5. В Інспекторі об`єктів Icon - Load - Ok (рисунок 14).

Рисунок 14.

Дизайн практично закінчений. Зберігаємо і компілюємо проект.

. Написання кодів

. Нагадаємо, що для того, щоб написати код, треба два рази кликнути на потрібний компонент або переключитися на Unit.

. Натискаємо на вихід і пишемо (де встав курсор ) close;

. Створимо форму для довідки. Fail - New - Form

. Перейменуємо її в довідка. На формі надрукуємо інструкцію через елемент Label , ставимо картинку (рисунок 15).

Рисунок 15.

5. Повернемося на форму - тест, кликнемо на довідці і вставимо (рисунок 16).

Рисунок 16.

. Добавляємо в uses Unit2 (рисунок 17).

Рисунок 17.

. Результат. Введемо лічильник: Ball. Змінна величина: integer

Запишемо це після var в код (рисунок 18).


8. Кликнемо по результату. Запишемо код як на малюнку.

Пояснення:

Ми рахуємо бали. Ball: = Ball + 1 ;

Де стоїть ItemIndex = 0 , це означає, що правильна відповідь 1, рахунок йде з 0 (рисунок 19).

Рисунок 19.

9. Зберігаємо та компілюємо програму (рисунок 20).

Рисунок 20.

. Тестування програми

Таблиця 1

№ Початкові даніОчікуваний результатФактичний результат1Запуск програми: Тест. Тарас Шевченко.exeПоява головної формиПоява головної форми2Відкриваємо запитання тестуВідкривається форма із запитаннямВідкривається форма із запитанням3Проходження тестуНа головній формі з`являється запитання, на яке потрібно дати правильну відповідь та вибрати наступне запитанняНа головній формі з`являється запитання, на яке потрібно дати правильну відповідь та вибрати наступне запитання4Оцінювання відповідіПри натисненні на кнопку «Результат» з`явиться вікно «Ваш бал «-»При натисненні на кнопку «Результат» з`явиться вікно «Ваш бал «-»5ДовідкаПри натисненні на кнопку «Довідка» з`явиться вікно «Довідка»При натисненні на кнопку «Довідка» з`явиться вікно «Довідка»6Завершення програмиПри виборі пункту «Вихід» відбувається завершення програмиПри виборі пункту «Вихід» відбувається завершення програми

Висновки

. Метою наукової роботи було створення універсальної тестуючої програми «Тест. Тарас Шевченко». В процесі створення програми були вивчені теоретичні аспекти даної проблеми, проводився пошук подібних програм. Інтерфейс програми дозволяє без особливих утруднень користуватися учням без додаткової підготовки користувача ПК, тому вона може застосовуватися в будь-якому навчальному закладі де є комп`ютери.

. Класифіковані і проаналізовані програмні засоби, які можуть бути

використані для компютерного тестування. Визначені критерії, яким має задовольняти досконала програма перевірки знань учнів:

активізація уваги;

підвищення емоційного тонусу навчально-пізнавальної діяльності;

стимулювання розумової діяльності;

опора емоційної пам'яті.

. На основі визначених критеріїв розроблена контролююча програма для перевірки знань учнів творчості Тараса Шевченка.

. Проведена експериментальна перевірка ефективності використання програми.

. Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена й впроваджена програма може стати ефективним засобом контролю знань учнів, активізує пізнавальну діяльність, допомагає вчителю провести сучасний, нестандартний урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Розроблена система пройшла тестування на уроках української літератури у 9 класі Йосипівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІ ступенів»

Список використаних джерел

1.«Використання компютера під час вивчення навчальних предметів - важливий чинник особистісно-орієнтованого навчання», П. Лосюк «Інформатика», № 3, 2001 р.

.М. Фленов «Библия Delphi», С-Петербург, - «БХВ-Петербург», 2004.

.Попов В.Б. «Паскаль и Дельфи. Самоучитель», - СПб.: Питер, 2004.

4.Иллюстрировонный самоучитель по Delphi 7 для начинающих.

5.Шпак Ю. А. «Delphi 7 на примерах». - «Юниор», 2003.

Додатки

Лістинг контролюючої програми «Тест. Тарас Шевченко»

Unit1;, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,, Menus, jpeg, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls;= class(TForm): TPageControl;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TTabSheet;: TLabel;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TMainMenu;: TMenuItem;: TMenuItem;: TMenuItem;: TMenuItem;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;: TLabel;: TRadioGroup;: TImage;N4Click(Sender: TObject);N2Click(Sender: TObject);N3Click(Sender: TObject);

{ Private declarations }

{ Public declarations };: TForm1;:integer;Unit2;

{$R *.dfm}TForm1.N4Click(Sender: TObject);;;TForm1.N2Click(Sender: TObject);.ShowModal;;TForm1.N3Click (Sender:TObject);:=0;RadioGroup1.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup1.ItemIndex=0ball:=Ball+1;RadioGroup2.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup2.ItemIndex=2ball:=Ball+1;RadioGroup3.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup3.ItemIndex=1ball:=Ball+1;RadioGroup4.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup4.ItemIndex=0ball:=Ball+1;RadioGroup5.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup5.ItemIndex=1ball:=Ball+1;RadioGroup6.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup6.ItemIndex=1ball:=Ball+1;RadioGroup7.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup7.ItemIndex=1ball:=Ball+1;RadioGroup8.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup8.ItemIndex=3ball:=Ball+1;RadioGroup9.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup9.ItemIndex=1ball:=Ball+1;RadioGroup10.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup10.ItemIndex=1ball:=Ball+1;RadioGroup11.ItemIndex=-1Showmessage ('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup11.ItemIndex=0ball:=Ball+1;RadioGroup12.ItemIndex=-1Showmessage('Потрібно вибрати відповідь') elseRadioGroup12.ItemIndex=2ball:=Ball+1;('Ваш результат' +IntToStr (Ball));.

Похожие работы

 
 • Горилки В. Забилы
  ...его не было, то заливалось жидкое бродящее ржаное тесто . Если вишни были не сладкими, то добавлялся кленовый сироп. Первая фаза брожения длилась...
  Когда Тарас Шевченко был при смерти и даже написал «Заповит», именно «Забиловка» подняла его на...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Создание приложения "Клавиатурный тренажер"
  Министерство образования и науки Украины. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко .
  1. Чтобы работать с программой необходимо нажать: · New test – для начала теста
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online

Не нашел материал для курсовой или диплома?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!