Тема: Особливості векторної графіки

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Украинский
 • Формат файла:
  MS Word
 • Размер файла:
  44,59 Кб
Особливості векторної графіки
Особливості векторної графіки
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Київський університет культури

ВП Вінницький факультет менеджменту і бізнесу

Кафедра дизайну
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Компютерне-дизайн проектування»

на тему: «Особливості векторної графіки»

Виконав:

студент групи ДЗС-510

Напрям підготовки:

«Дизайн »

Заочна форма навчання

Кирилюк О.Д.

Науковий керівник

Сідлак О.С.

Викладач

Вінниця - 2013

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ

Киевский университет культуры

ОП "Винницкий факультет менеджмента и бизнеса"

Кафедра дизайнаКУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Компьютерное-дизайн проектирования»

на тему: «Особенности векторной графики»

выполнил:

студент группы ДЗС-510

Направление подготовки:

«Дизайн»

Заочная форма обучения

Кирилюк А.Д.

научный руководитель

Сидлак А.С.

преподаватель

Винница - 2013

Зміст

ВСТУП

. Програми векторної графіки

.1 Corel Draw 8-9

.2 Adobe Illustrator 6

1.3 Micrografx Designer 7

1.4 Macromedia FreeHand 7

1.5 Corel Xara 1.5

.6 Canvas 5

.7 Fractal Design Expression

.8 Порівняння характеристик програм

. Формати файлів комп'ютерної графіки

3. Основний принцип побудови графічних об'єктів

4. Застосування векторної графіки

5. Векторна графіка в інтернеті

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Майже з моменту створення ЕОМ з'явилася і комп'ютерна графіка, яка зараз вважається невід'ємною частиною світової технології. По початку це була лише векторна графіка - побудова зображення за допомогою так званих «векторів» - функцій, які дозволяють обчислити положення точки на екрані чи папері. Наприклад, функція, графіком якої є коло, пряма лінія або інші більш складні криві.

Сукупність таких «векторів» і є векторне зображення.

З розвитком комп'ютерної техніки і технологій з'явилося безліч способів побудови графічних об'єктів. Але для початку, визначимося з терміном "графічний об'єкт". Це або саме графічне зображення або його частину. В залежності від видів комп'ютерної графіки під цим терміном розуміються як і пікселі чи спрайт (в растрової графіці), так і векторні об'єкти, такі як коло, квадрат, лінія, крива і т.д. (у векторній графіці).

Для подальшого розгляду проблеми побудови об'єктів за допомогою векторної графіки, необхідно усвідомити різницю між двома основними видами комп'ютерної графіки - растрової та векторної.

Векторна графіка описує зображення з використанням прямих і вигнутих ліній, які називаються векторами, а також параметрів, що описують кольору та розташування. Наприклад, зображення деревного листа описується точками, через які проходить лінія, створюючи тим самим контур листа. Колір листа задається кольором контура і області усередині цього контура.

При редагуванні елементів векторної графіки Ви змінюєте параметри прямих і вигнутих ліній, що описують форму цих елементів. Ви можете переносити елементи, міняти їх розмір, форму і колір, але це не відіб'ється на якості їх візуального представлення. Векторна графіка не залежить від дозволу, тобто може бути показана в різноманітних вихідних пристроях з різним дозволом без втрати якості.

Таким чином, вибір растрового або векторного формату залежить від цілей і завдань роботи з зображенням. Якщо потрібна фотографічна точність передачі кольору, то переважно растр. Логотипи, схеми, елементи оформлення зручніше представляти у векторному форматі. Зрозуміло, що і в растровому і у векторному поданні графіка (як і текст) виводяться на екран монітора або друковане пристрій у вигляді сукупності точок. В Інтернеті графіка представляється в одному з растрових форматів, витлумачених броузерами без установки додаткових модулів - GIF, JPG, PNG.

Без додаткових плагінів (доповнень) найпоширеніші броузери розуміють тільки растрові формати -. Gif,. Jpg і. Png (останній поки мало поширений). На перший погляд, використання векторних редакторів стає неактуальним. Однак більшість таких редакторів забезпечують експорт у. Gif або. Jpg з вибраним Вами дозволом. А малювати початківцям художникам простіше саме у векторних середовищах - якщо рука здригнулася і лінія пішла не туди, що вийшов елемент легко редагується. При малювання в растровому режимі Ви ризикуєте непоправно зіпсувати фон. Через описаних вище особливостей представлення зображення, для кожного типу доводиться використовувати окремий графічний редактор - растровий або векторний. Зрозуміло, у них є спільні риси - можливість відкривати і зберігати файли в різних форматах, використання інструментів з однаковими назвами (олівець, перо і т.д.) або функціями (виділення, переміщення, масштабування і т.д.), вибирати потрібний колір або відтінок ... Однак принципи реалізації процесів малювання і редагування різні і обумовлені природою відповідного формату.

Так, якщо в растрових редакторах говорять про виділення об'єкта, то мають на увазі сукупність точок у вигляді області складної форми. Процес виділення дуже часто є трудомісткою і копіткою роботою. При переміщенні такого виділення з'являється «дірка». В векторному ж редакторі об'єкт представляє сукупність графічних примітивів і для його виділення досить вибрати мишкою кожен з них. А якщо ці примітиви були згруповані відповідної командою, то досить «натиснути» один раз на будь-який з точок згрупованого об'єкта. Переміщення виділеного об'єкта оголює нижележащие елементи.

Тим не менш, існує тенденція до зближення. Більшість сучасних векторних редакторів здатні використовувати растрові картинки в якості фону, а то й переводити у векторний формат частини зображення умонтованими засобами (трасування). Причому зазвичай є засоби редагування завантаженого фонового зображення хоча б на рівні різних вбудованих чи встановлюваних фільтрів. 8-а версія Illustrator'a здатна завантажувати. Psd-файли Photoshop'a і використовувати кожен з отриманих шарів. Крім того, для використання тих же фільтрів, може здійснюватися безпосередній переклад сформованого векторного зображення в растровий формат і подальше використання як Нередагована растрового елемента. Причому, все це крім зазвичай наявних конвертерів з векторного формату в растровий із отриманням відповідного файлу. Деякі растрові редактори здатні вантажити один з векторних форматів (зазвичай. Wmf) в якості фону або відразу переводити їх в растр з можливістю безпосереднього редагування.

1. Програми векторної графіки

В даний час створено безліч пакетів ілюстративної графіки, які містять прості в застосуванні, розвинені і потужні інструментальні засоби векторної графіки, призначеної як для підготовки матеріалів до друку, так і для створення сторінок в інтернеті.

Для створення графічного об'єкта потрібна програма ілюстративної векторної графіки. Якість і корисність коштів векторної графіки визначаються головним чином можливостями масштабування.

Пакети векторної або ілюстративної графіки завжди грунтувалися на об'єктно-орієнтованому підході, що дозволяє малювати контури об'єктів, а потім зафарбовувати їх або заповнювати візерунками. Ви можете дуже точно відтворювати ці контури, задаючи будь-який розмір, оскільки вони формуються за допомогою математичної моделі з точок і кривих, а не як растрові зображення - у вигляді сітки, заповненої прямокутними пікселями.

До числа нових можливостей, виявлених нами у цій категорії виробів, відноситься багатобарвна градієнтна зафарбування. Такі примітиви, як багатокутники, зірки й спіралі, стали звичайними атрибутами подібних пакетів. Пов'язані кольору дозволяють замінити червоний колір троянди на жовтий, змінивши лише базовий колір; все пов'язані відтінки зміняться автоматично. Багатошарові інтерактивні кольорові "діапозитиви" забезпечують раніше недосяжну глибину й ви можете перетворювати векторні зображення в растрові в рамках векторного графічного файлу. Якщо вчорашні пакети векторної графіки дозволяли тільки поміщати растрове зображення у ваш файл, то за допомогою сучасних програм можна вбудовувати представлені в растровій формі зображення, змінювати їх розміри і навіть накладати спеціальні ефекти і маски. Це полегшує процес одержання остаточного зображення засобами багатошарової графіки - об'єднанням векторних і растрових файлів необхідним, для створення логотипів, друкованих рекламних оголошень і картинок для Web.

З усіх нововведень найбільший інтерес представляють фірмові зовнішні модулі (plug-ins) Web, які збагачують Мережа засобами векторної графіки і навігації. Файл векторної графіки незрівнянно менше растрового файла для такої ж зображення і це дозволяє збільшувати масштаб фрагментів зображення до 25 тис. відсотків. Тепер з'явилася можливість призначати URL (уніфікований покажчик ресурсу) будь-якого об'єкта.

Принципи, що лежать в основі останніх пакетів, повністю змінюють уявлення про векторну графіку. CorelXara 1.5 реалізує якісно новий підхід до візуалізації, має в своєму розпорядженні приголомшливими засобами створення вихідних файлів. GIF і JPEG і феноменально швидким зовнішнім модулем браузера для роботи з векторною графікою. Пакет Expression 1.0 фірми Fractal Design дозволяє будувати контури з інших складних векторних графічних зображень, надаючи в розпорядження користувача нескінченне розмаїтість візуальних можливостей, недосяжне за допомогою інших програм.

На відміну від призначеного для початківців користувачів програмного забезпечення настільних видавничих систем або програм редагування фотозображень, де, як правило, містяться найбільш часто використовувані засоби редагування, графічні пакети для новачків зазвичай орієнтовані на вирішення конкретних завдань, наприклад побудова діаграм або технічне креслення. Комплекти програм Microsoft, Corel і Lotus містять інструменти малювання в своїх модулях текстового процесора і презентаційної графіки, а також бібліотеки клипартов. У Microsoft Office 97 передбачена нова лінійка завдань, що містить безліч варіантів вибору для створення малюнків, логотипів і тексту при роботі з різними додатками. Крім того, за допомогою функцій AutoShape можна створювати велику кількість стандартну форм і навіть символів для побудови діаграм (які можуть відкидати тіні або навіть виходити з допомогою "екструзії" і завдяки цьому набувати об'ємність), а галерея WordArt надає цікаві і кольорові стилі тексту, якими можна користуватися для заголовків або ярликів.


1.1 Corel Draw 8-9

Пакет CorelDraw завжди справляє сильне враження. У комплект фірма Corel включила безліч програм, в тому числі Corel Photo-Paint. Новий пакет має в своєму розпорядженні безперечно самим потужним інструментарієм серед усіх програм огляду, а при цьому в порівнянні з попередньою версією інтерфейс став простіше, а інструментальні засоби малювання і редагування вузлів - гнучкішими. Однак що стосується нові функцій, зокрема підготовки публікацій для Web, то тут CorelDraw поступається CorelXara.

Робота CorelDraw з квітами CMYK залишає бажати кращого. Кольори файлів GIF і JPEG помітно відрізнялися від квітів, що виводяться для пробного відбитка Matchprint, в той час як пакет FreeHand відтворював однакові кольори на екрані, у файлах Web і на обох принтерах.

За допомогою інструментального засобу згладженої екструзії нам без праці вдалося побудувати тривимірне зображення гітари з двовимірного контуру. Ми призначили інтерактивні "двоточкові" градієнтні діапозитиви растрових зображень і простим векторним об'єктам; для кожної з двох зазначених точок задається ступінь прозорості у відсотках. Ця технологія була запозичена з CorelXara 1.0, проте CorelDraw не дозволяє вказувати більше двох значень прозорості для кожного об'єкта або групи, в той час як за допомогою CorelXara 1.5 можна ставити в два рази більше значень прозорості. Художні можливості оформлення тексту в CorelDraw бездоганні, а прийняті за умовчанням параметри для межбуквенних інтервалів при розміщенні тексту вздовж кривої не вимагають настройки, що виключає накладення букв, - на відміну від Canvas і FreeHand. Інструмент "лупа" не має собі рівних - він дозволяє отримати безліч спеціальних ефектів, зокрема можливість збільшення тільки фрагмента зображення і автоматичної настройки квітів тексту залежно від кольору фону.

Можна вирізати зображення, накладати кольорові фільтри і надавали растровим зображенням вид вигнутій сторінки, використовуючи двух-і тривимірні ефекти і зовнішні модулі PhotoShop. Коли нам потрібно було редагувати піксели, CorelDraw автоматично перемикав нас на Corel Photo-Paint, де ми могли редагувати файл і зберігати його безпосередньо в CorelDraw. Однак, крім базових можливостей масштабування і засобів динамічного призначення розмірів, CorelDraw не містить спеціальних засобів підготовки технічних ілюстрацій, подібних Smart Mouse в Canvas або копіювання масивів в Designer.

Можливості реалізувати моделі CMYK - в цьому відношенні CorelDraw переслідують невдачі - все ще викликають побоювання, хоча програма тепер може працювати з системою управління кольором Kodak CMS. По-перше, для збереження сумісності з попередніми версіями CorelDraw потрібно щоразу при відкриванні CorelDraw в меню View відключати цветокоррекцию Kodak. По-друге, якщо ваші принтери не входять в обмежений список дозволених для застосування периферійних пристроїв, немає гарантії, що завжди знайдеться відповідний груповий драйвер. Ми просто не змогли вивести кольорове зображення з допомогою принтера HP DeskJet 310C, оскільки для нього відсутній драйвер пристрою, як і груповий драйвер RGB, який міг би його замінити. Це означає, що кольори на нашому екрані друкувалися синій - блакитним, кораловий - яскраво-рожевим, а колір стиглої сливи - фіолетовим. Коли ми зібралися скористатися створеної художньої ілюстрацією для вузла Web, то виявили ще один недолік. CorelDraw експортує кольори так само, як вони відображаються при відключених засобах цветокоррекции, тому в наших растрових файлах GIF і JPEG були ті ж неправильні кольору, що і при виведенні на принтер HP. Ми з'ясували, що для отримання хорошого зображення на сторінці Web, краще всього вибрати режим супердіскретізаціі при експортуванні растрових файлів. Програма перегляду Corel. CMX працювала болісно повільно, а файли CMX виявилися по розміру більше, ніж файли CDR, із чим не можна примиритися при роботі з Web. Зображення гітари, представлене файлом у форматі Barista, просто не могло бути виведено на екран. Barista - розроблений Corel формат на базі мови Java для відображення документів в Web - являє собою перспективну технологію, але в даний час їм краще користуватися тільки для простих документів.

Незважаючи на потужний інструментарій, CorelDraw грішить окремими недоліками. Широкий набір інструментальних засобів робить CorelDraw виключно зручним для малювання, але неприродний вигляд друкованих сторінок і сторінок Web обмежує можливості застосування цього пакета. Якщо ви хочете отримати від CorelDraw все, на що він здатний, ми радимо почекати наступній версії, регулярно перевіряти Web-вузол фірми Corel на наявність нових редакцій і почати з телефонного дзвінка до служби технічної підтримки, щоб переконатися в правильності настройки засобів корекції кольору.

1.2 Adobe Illustrator 6

комп'ютерний графіка векторний формат

Фірма Adobe Systems представила, нарешті, наступну версію свого пакету Adobe Illustrator 6.0. Нова версія - одна з найдорожчих серед автономних програм векторної графіки, що розглядаються в цьому огляді.Illustrator працює в середовищі Windows 95, але в ньому використовуються діалогові вікна в стилі Windows 3.1 і короткі імена файлів. За функціональними можливостями Illustrator сьогодні настільки поступається пакету CorelDraw, не кажучи вже про Macromedia FreeHand 7, що ми не стали б рекомендувати цей пакет для професійних художників-графіків, до тих пір поки Adobe не випустить його істотно модернізовану версію.

Ветеран векторної графіки - пакет Illustrator - колись представляв собою видатне досягнення в цій області і послужив моделлю, яка лягла в основу всіх представлених в цьому огляді програм. Але з тих пір в кожному новому продукті з'являлося якесь вдосконалення. Наприклад, Macromedia FreeHand краще виконує імпортування файлів EPS і AI і при цьому забезпечує високу точність передачі кольору в форматі CMYK, якої завжди відрізнявся Illustrator. CorelDraw вже давно підняла планку, передбачивши у своїх пакетах градієнтну зафарбовування, істинні шари, булеві операції та спеціальні ефекти. Canvas 5 має у своєму розпорядженні засобами редагування растрових зображень на рівні пікселів, а його робоча область досягає майже 140 м2, у той час як для Illustrator ця область становить усього 0,2 м2. Micrografx Designer надає чудовий інструментарій для малювання, інтегрується з Windows 95 і Microsoft Office та містить засоби для підготовки технічних ілюстрацій, а CorelXara забезпечує справжню прозорість для векторних об'єктів і можливість вбудовування растрових зображень. У свою чергу Fractal Design Expression за допомогою інструменту Skeletal Strokes дозволяє отримувати самі незвичайні ефекти і видозмінювати зображення.

На жаль, порівняно обмежений набір засобів пакету Illustrator не означає, що він простий у застосуванні. Ми підрахували, що для градієнтна зафарбування зображення веселки, що вимагає 5 клацань мишею в CorelDraw, у разі пакету Illustrator зажадає 67 клацань, оскільки вам доведеться створювати переходи для кожної пари основних кольорів. Градієнтна заливка тексту вздовж траєкторії була настільки трудомістка, що ми вирішили модифікувати наш тестовий сценарій для Illustrator.

За допомогою інструментів малювання пакету Illustrator нам вдалося отримати цілком прийнятне зображення контуру гітари, але в нашому розпорядженні не було коштів градієнтної зафарбовування, екструзії ("видавлювання") і плавних сполучень для згрупованих або складних об'єктів. Зрештою нам вдалося створити перехід (blend) для градиентной закраски зображень двох гітар і скористатися іншим переходом, щоб отримати прості зображення гітар між ними. Здавалося, що Illustrator завантажив наш файл LOGO.EPS, але після того, як збереження файлу з логотипом ми не змогли знову відкрити його в Illustrator. Нам вдалося вийти з положення, завантаживши цей файл в FreeHand, видаливши файл EPS, викликав відмова, зберігши його у вигляді файлу AI і потім знову відкривши його в Illustrator. Кольори нашого вбудованого кольорового файлу TIFF для попереднього перегляду були дуже спотворені, а Illustrator не передбачає навіть такі звичайні функції, як цветокоррекция, фільтри чи перетворення растрового файлу. Поставляється з пакетом Illustrator програмний модуль Adobe Separator (поряд з модулями Adobe Streamline, Adobe Type Manager і Adobe Type on Call) виконує кольороподіл CMYK.

Розміщення тексту вздовж криволінійної спрямовуючої не викликало труднощів, але Illustrator "наполягав" на збільшенні відстані між літерами, щоб виключити їх накладення. Ми не змогли змінити інтервали між буквами, які були надто великими, поки не налаштували їх за допомогою Kerning Control. Програма Illustrator імпортувала файл RTF, правильно вказавши назву шрифту вгорі абзацу, але при цьому змінила шрифт на Helvetica. Крім того, Illustrator не дозволяє експортувати файли. GIF і JPEG дл використання в Web. І хоча якість кольорового друку залишається найсильнішою стороною пакету Illustrator, можливості обробки кольорів CMYK в FreeHand сподобалися нам нітрохи не менше (крім того, одна і та ж версія FreeHand може працювати в середовищі як дл Windows, так і Mac). Потрібно пам'ятати також про проблеми, що виникають при застосуванні Illustrator з графічними платами на основі S3 (Adobe попереджає користувачів про це)., свого часу проклав шлях іншим графічним пакетам, сьогодні відійшов на другий план. До тих пір поки Adobe серйозно не переробить його, ми рекомендуємо пошукати якийсь інший пакет. Якщо ж ви все ще працюєте в Illustrator і створеними з його допомогою файлами, розгляньте FreeHand в якості альтернативи.

1.3 Micrografx Designer 7

Micrografx Designer 7 - приємна в застосуванні, хоч і не велика програма, легко впоралася із більшістю тестів, - також заслуговує особливої ​​згадки завдяки своїм чудовим засобам дл технічних ілюстрацій. Designer 7 поряд з FlowCharter 7 і Picture Publisher 7 утворює ядро ​​комплекту Micrografx Graphics Suite, являє собою одну з найменш дорогих серед програм даного огляду.

Інструментальні засоби малювання пакета Designer - одні з найпростіших для освоєння і застосування. На контекстно-залежної рядку інструментарію вгорі екрана розташовані кнопки для створення і редактировани ліній, кривих, зірок і навіть багатокутників з криволінійними сторонами (curvygon). Засіб екструзії додало зображенню нашої гітари глибину і особливу освітленість; стандартні засоби нахилу і повороту дозволили розмістити ці гітари в тривимірному просторі. Діалогове вікно форматування об'єкта містить незвично великі піктограми і області вибору зразків внутрішньої зафарбовування, стилю ліній і заповнень, тексту і таких характеристик об'єкта, як ім'я, розмір і розташування.

На жаль, іноді діалогове вікно форматування об'єкта не показувало нашого заповнення об'єкта, що призводило до неправильного використання заповнення, прийнятого за замовчуванням, при змінах шрифту. Текст, що розташовується вздовж криволінійної спрямовуючої, створював невидиму копію вихідної направляє. Хоча ми могли редагувати невидиму направляючу і текст при цьому змінював своє розташування, він не "реагував" на зміни видимих обрисів об'єкта. Подібно CorelXara, в Designer не передбачено вікно редагування тексту, що змушує вас редагувати його постійно в режимі повної відповідності WYSIWYG. Переміщення між шарами дуже незручні і хоча можна користуватися кількома сторінками різного формату, для переміщення об'єктів між сторінками потрібно монтажний буфер.

Інструмент для технічного креслення дозволив нам накреслити кілька розташованих на однаковій відстані один від одного об'єктів і побачити результат перш, ніж його прийняти. Ми створили безліч точок прив'язки для легко динамічно форматіруемого розмірних ліній. Унікальне засіб Reference Point дає можливість встановлювати обмеження на відстань уздовж осей x і y і на величину кута повороту або примусово розміщувати всі об'єкти на певній відстані від певної точки. Designer 7 наділений безліччю функцій - таких, наприклад, як Ітеративний змішання кольорів, - відсутніх в попередніх версіях, але ми, тим не менш, виявили кілька серйозних недоліків. Коли ми "приховували" об'єкт чи робили його видимим, губилося форматування тексту, а при розташуванні тексту навколо об'єкта виникали неприпустимі переноси слів. Прив'язка до напрямних здійснювалася лише при зміні розмірів об'єкта, але не при його перетягування. Крім того, Designer неправильно імпортував наш логотип EPS і перетворив кольору моделі CMYK в кольори RGB при імпортуванні файлу Adobe Illustrator. У програмі не передбачено також кольороподіл і корекції квітів на екрані.

Однак в комплект поставки пакета Designer входять цікаві растрові фільтри і ефекти і він дозволив нам редагувати пікселі в Picture Publisher засобами технології OLE. Designer формував хороші файли GIF зі змішанням кольорів, файли GIF без змішування кольорів із зображеннями, нагадують плетені кошики, і аномальні файли JPEG з зображеннями, мають вигляд пухирців. Designer дозволяє також приєднувати URL до об'єктів, щоб використовувати їх разом із зовнішнім модулем браузера Micrografx QuickSilver 3. Цей браузер надав нам можливість збільшувати і зменшувати масштаб зображення, але ми не могли змінити положення зображення всередині кадру, подібно до того як ми робили це за допомогою зовнішнього модуля CorelXara або Macromedia Shockwave. Відмінна риса QuickSilver полягає в тому, що ви можете призначати певні властивості векторних графічних об'єктів. Ми вибрали гітару, потім в меню вказали на необхідність появи текстового вікна, коли курсор за допомогою миші опинявся на гітарі. Вибравши інший пункт меню, можна прибирати з екрану текстове вікно, як тільки курсор переміщається за межі зображення гітари. Ви можете створювати анімації, переміщуючи об'єкти по кільцю або циклічно змінюючи об'єкт, наявний зверху. У результаті виходить сценарій, за яким кожен може легко створювати інтерактивні додатки Web.

Designer 7 з допомогою простого інтерфейсу дозволяє легко впоратися з багатьма типовими для офісу графічними роботами, але принципові обмеження інструментальних засобів і дуже убогі можливості для чотириколірного друку CMYK можуть змусити професійних художників-графіків утриматися від його придбання. Але якщо вам необхідно потужний засіб для технічного креслення або ви хочете, працюючи в інтерактивному режимі, розміщувати матеріали на своїх сторінках Web, обходячись при цьому без програмування, то можливо вам слід зупинити свій вибір саме на цьому пакеті.

1.4 Macromedia FreeHand 7

Пакет Macromedia FreeHand 7 вражають бездоганною якістю виведення екран і чотириколірного друку CMYK і наявністю декількох форматів для Web. Оскільки FreeHand завжди відображає кольори так само, як вони будуть виглядати при друку, ця програма була єдиною в нашому огляді, не допускала, до нашого великого задоволення, створення або призначення кольорів, які при друку сильно відрізнялися б від відповідних кольорів на екрані.

У списку квітів FreeHand вказуються тільки ті кольори, які були використані або створені вами. Програма дозволяє відбирати кольору з кількох бібліотек, у тому числі Pantone і Hexachrome для друку, і з палітри Web, оптимізованою як для Mac, так і PC.

Для додавання квітів у наш список і присвоєння імен всім квітам імпортованих растрових зображень ми користувалися входять в пакет засобом Xtra; подібне засіб відсутня в інших програмах. Архітектура Xtra дозволяє працювати із зовнішніми програмними модулями, що дає можливість незалежним постачальникам додавати свої кошти в меню Xtra, але не інтегрувати в програму. Нарешті нам вдалося знайти "колірну піпетку"; цей інструмент знаходиться на панелі інструментарію Xtra Tools, а не на панелі змішання квітів Color Mixer чи списку квітів Color List. Інструментарій FreeHand для малювання і роботи з текстом відповідає необхідним вимогам, але трохи обмежений. В інтерфейсі FreeHand віддано перевагу редагуванню вузлів, а не редагування об'єкта в цілому. Кожна з операцій масштабування, повороту, дзеркального відображення і деформації - виконувані в CorelDraw маніпуляціями в робочому вікні об'єкта - вимагає окремого інструменту з набору инструментари FreeHand. При виборі об'єкта його точки (вузли) завжди доступні для безпосереднього редагування, але це означає, що ви бачите вузли і траєкторії об'єкта, а не його "закінчений" вигляд. Ми визнали можливості редагування вузлів цілком застосовними, але типи вузлів обмежені кутами, кривими і сполучними елементами.

Якщо CorelDraw дивним чином розбивав слова, переносячи пару букв nt в слові instrument на новий рядок, навіть не вставляючи знака перенесення, то FreeHand не робив нічого подібного. FreeHand дозволяє управляти заливанням тексту всередині об'єкта. Ми отримали можливість ретельно підбирати межбуквенние відстані і управляти розрядкою тексту, а також компонувати копії, але ширина колонок повинна бути однаковою.

Проте можливості виділення тексту в FreeHand обмежені. Серед усіх програм нашого огляду тільки FreeHand не передбачає градієнтної зафарбовування тексту без попереднього перетворення його в криві. У програмі немає коштів попереднього перегляду шрифтів, і, хоча ви можете використовувати такі спеціальні ефекти, як зміна масштабу тривимірного тексту, ці ефекти не експортуються у вигляді об'єктів Shockwave. При розміщенні тексту вздовж кривої витрачаються великі зусилля на послідовну, літера за буквою, регулювання межбуквенних відстаней; ці зусилля виявляються марними, якщо виникає необхідність редагування тексту.

У програмі FreeHand відсутні інструментальні засоби, спеціально призначені для роботи з технічними ілюстраціями. Ми не змогли встановити масштаб і не могли бачити розміри об'єкта при його створенні. Крім того, немає інструментів креслення розмірних чи паралельних ліній. FreeHand має в своєму розпорядженні дуже продуманим, якщо не найкращим інструментарієм серед усіх представлених пакетів. Але головне достоїнство FreeHand - абсолютне дотримання режиму повної відповідності при виведення зображення (WYSIWYG), без будь-яких неприємних сюрпризів.

1.5 Corel Xara 1.5

Простий і ясний інтерфейс CorelXara перш за все викличе у вас питання: чому вважається, що користуватися пакетами ілюстративної графіки дуже складно?

CorelXara 1.5 - одна з розглянутих в даному огляді програм нового покоління. Вона служить в першу чергу для створення графічного зображення на сторінці за один раз і формування блоку тексту за один раз. Програма дозволяє виконувати з малюнками, градієнтним заповненням, зображеннями і діапозитивами такі дії, про які ви могли тільки мріяти. Хоча Corel рекламує CorelXara 1.5 як доповнення до CorelDraw 7 для створення графіки Web, по суті завдяки високій продуктивності, засобів для роботи з Web і спеціалізованому інструментарію CorelXara перевершує CorelDraw у багатьох відношеннях.

Завдяки можливостям масштабування векторної графіки і текстурам растрових зображень двовимірні об'єкти починають все більше нагадувати тривимірні. Намалюйте об'єкт. Накладіть текстуру (растрове зображення) або зафарбуйте його (матеріал). Визначте рівень прозорості. Потім перемістіть зображення і відредагуйте по своєму смаку. Зображення гітари було отримано за допомогою засобу малювання кривих Безьє програми CorelXara. Для побудови кривих ми користувалися "перетягуванням", а для переходу з режиму редагування точок в режим редагування на рівні об'єктів - піктограмами. Було однаково просто змінювати форму, переміщати зображення і об'єднувати біти.

Інтерфейс CorelXara елегантний і простий. Піктограми у верхньому ряду забезпечують доступ до повнокольоровим візуальним наборам квітів, заповнень, штрихувань, растрових зображень, шрифтів і графічних вставок (клипартов). Коли ми вибрали інструмент Transparency на лінійці інструментарію Selector Toolbar зліва, на інформаційної лінійці Infobar зверху ми отримали всі необхідні нам засоби управління. Для зображення нашої гітари ми вибрали управління прозорістю щодо чотирьох точкам і встановили для кожного кута різні значення. Така градієнтна модель прозорості була накладена на об'єднану групу з двох складних гітар, кожна з яких складалася з трьох об'єктів, двох градієнтних заповнень і растрового зображення - і все це поверх прямокутника фіолетового кольору з розмитими краями, який плавно переходить у блідо-ліловий, накладений на прозору область з розмитими краями, що у розі, де вміщено зображення дівчини на пляжі. Здається, що неможливо побудувати настільки складне за описом зображення, однак за допомогою CorelXara це виявилося неважко.

CorelXara полегшує управління кольором шляхом створенні сімейств пов'язаних відтінків. Змініть основний колір з синього на зелений, і ваш об'єкт змінить всю гаму відтінків. Зауважте, що CorelXara не містить спеціальних інструментальних засобів для технічних ілюстрацій і, крім того, ви повинні самостійно вводити текст, оскільки в CorelXara не передбачені фільтри імпорту для програм обробки тексту. Тим не менше ця програма була єдиною з розглянутих в огляді, яка дозволяла розміщувати кілька рядків тексту вздовж однієї криволінійної спрямовуючої, а її колекція шрифтів не тільки містить їх назви, але й показує гарнітури. Програма дуже добре впоралася з передачею кольорового растрового зображення грифа гітари, надавши нам можливість встановити параметри спотворень кольору так, щоб на відміну від CorelDraw не створювати новий об'єкт для кожного варіанту кольору.

Найпотужніше на сьогодні інструментальний засіб для графіки Web - зовнішній модуль CorelXara для Netscape Navigator і Microsoft Internet Explorer - дозволяє безпосередньо з браузера збільшувати масштаб зображення до 25 000%. Модуль Shockwave пакета FreeHand фірми Macromedia може виконати таку ж операцію, але CorelXara миттєво виводить змінене зображення на екран навіть на нашому випробувальному ПК, побудованому на базі 133-МГц Pentium. Ви можете призначати об'єктам адреси Web, і вони будуть вести себ подібно зв'язкам, котрий з зовнішнього модуля. Без растрових зображень реклама на розвороті зайняла 71 Кбайт (порівняйте з 45-Кбайт файлом JPEG і 154-Кбайт файлом GIF). Завдяки компактності файлу і високої продуктивності перед векторної графікою відкриваються блискучі перспективи в галузі розробки сторінок Web.

1.6 Canvas 5

Намагаючись об'єднати можливості малювання, створення растрових зображень, редагування і верстки сторінок в одній програмі, фірма Deneba Systems розробила пакет Canvas 5, який, реалізуючи численні функції, жодну з них не може виконати бездоганно.

Canvas, при всіх честолюбних задумах його розробників, не може вважатися повноцінним пакетом ілюстративній графіки. І хоча стверджується, що Canvas об'єднує в собі безліч можливостей, насправді вам вже на самому початку потрібно вибрати тип документа, який ви збираєтеся створювати.

В залежності від обраного типу - Presentation (презентація), Publication (публікація) або Illustration (ілюстрація) - у вас будуть різні можливості і обмеження, а Canvas не дозволяє легко переходити від одного з цих форматів до іншого. Документ типу Illustration може розташовуватися тільки на одній сторінці, але мати кілька шарів (щоправда, Deneba стверджує, що вас цілком задовольняє одна сторінка для ілюстрації). Документ Publication може займати кілька сторінок, але мати тільки один шар. І якщо ви перейдете з режиму Publication в режим Illustration, то отримаєте тільки першу сторінку документа Publication.

Для роботи в Canvas ми вибрали режим документа Illustration, оскільки нам потрібно управляти шарами і ми могли при цьому працювати з однією великою сторінкою для побудови своєї тестової електронної таблиці. Canvas виявилася єдиною програмою, яка не зуміла імпортувати файл LOGO.EPS; вона імпортувала файл Adobe Illustrator з окремими об'єктами для контурів і заповнення.

У той же час намалювати все ту ж гітару для нас не склало труднощів. Інструменти малювання кривих Безьє в Canvas дозволили нам передати форму гітари, переміщуються криві за допомогою миші. Після цього одним клацанням миші ми змінювали розмір зображення, подвійним клацанням миші переходили в режими обертання і нахилу, а потрійний щиголь миші включав режим редагування, при якому права кнопка миші дозволяє виводити контекстно-залежне меню.

При підготовці попереднього огляду програм ілюстративної графіки у нас склалося враження, що у всіх програм продуктивність залишає бажати кращого. На цей раз тільки Canvas змусив нас чекати. Висновок на екран у великому масштабі зображення кола з градієнтної зафарбовування, оточеного текстом з градієнтним заповненням, займав 15 с і більше, причому ця процедура не допускала переривання. Помилки в програмах - ще одна проблема, з якою ми зіткнулися; вони час від часу приводили до повних відмов, але частіше спотворювали зображення на екрані. Наприклад, коли ми встановили режим каркасного зображення, ми могли бачити текст, розташований вздовж криволінійної спрямовуючої, але наші гітари повністю зникли з екрану.

Перший, і поки єдиний, пакет ілюстративної графіки, що дозволяє редагувати растрові зображення на рівні пікселів, Canvas тепер поповнений новими потужними інструментами створення і редагування растрових зображень. Хоча такі кошти кілька років тому могли вважатися чудовими, сьогодні вони не витримують порівняння з аналогічними засобами в Corel Photo-Paint, Macromedia xRes і Micrografx Picture Publisher, які все сумісні з технологією OLE і входять в якості складових компонентів в більші графічні комплекси, що містять також програми малювання. Тепер в Canvas передбачені фільтри зображень та інструменти для настройки колірних каналів, але на відміну від FreeHand відсутні зовнішні модулі Photoshop (хоча він і дозволяє працювати з деякими з них) або спеціальні ефекти, як у CorelDraw.

1.7 Fractal Design Expression

Революційний підхід до векторної графіці, втілений у пакеті Fractal Design Expression, привів нас у захоплення. Програма надає масу нових можливостей, дозволяючи, зокрема штрихуванням, зображати вид природних матеріалів. Але оскільки Expression не можна вважати повнофункціональним пакетом, то його краще використовувати в якості доповнення до інших графічним программам.

Якщо такі програми, як CorelXara і Designer, надають можливість градієнтної зафарбовування уздовж лінії, то Expression відкриває перед вами нові горизонти, дозволяючи розглядати лінію або контур як направляючу для розміщення нового зображення. Якщо говорити в термінах Expression, в його основу покладена концепція Skeleton Stroke, що становить лінію каркас (skeleton) і будь-яке графічне зображення як "штрих" (stroke). Уявіть жилки листа у вигляді лінії / каркасу, а форму листа і його розфарбування - у вигляді графічного зображення / штриха. Малювання листя стає простою справою і зводиться до малювання ліній.

Оскільки Expression не містить засобів екструзії ("видавлювання"), ми створили три гітари для нашого розвороту, користуючись деякими вхідними в комплект "мазками" Natural Media Strokes, нагадують мазки акварелі, масляної фарби або туші. Кожному з них може бути призначена ступінь прозорості, однак Expression Демшевського не дозволяє працювати з растровими файлами як об'єктами або зафарбуванням.

На відміну від всіх інших програм цього огляду Expression працює тільки з художньо оформленим, а не зі звичайним, що складається з абзаців текстом. Нам довелося вводити свій текст прямо в Expression і при цьому ми змогли встановити тільки шрифт, вирівнювання і інтерліньяж. Оскільки можливість Оптимізації межбуквенного відстані не передбачена, ми були раді, що текст розташовувався вздовж криволінійної спрямовуючої витончено і букви на накладалися один на одного. Коли ми імпортували файл Adobe Illustrator, то отримали графіку без тексту; Expression не імпортує файли EPS, подібні файлу нашого логотипа SoundBoard. Крім того, Expression Демшевського не дозволяє встановлювати масштаб чи креслити розмірні лінії; ви не можете визначити справжні розміри об'єкта або відстань між об'єктами. У Expression просто не передбачені кошти створення технічних ілюстрацій.

Управління кольором в Expression обмежена можливостями калібрування його системи узгодженні квітів по відношенню до системи, застосованої в Adobe Illustrator і більш старих версіях Photoshop і CorelDraw. Хоча друкувати зображення можна безпосередньо з Expression, фірма Fractal Design рекомендує створити растровий файл вашого зображення і перенести його в один із зазначених пакетів для друку на принтері, якщо ви реалізуєте кольороподіл CMYK. Ми виконували друк безпосередньо з Expression, дозволивши йому перетворити наше зображення в растрову форму з дозволом 200 крапка / дюйм (щоб зберегти прозорість) перед пересилкою на принтер. Для отримання правильного чорного кольору Expression знадобилося кілька спроб.приваблює, головним чином, своєю "революційністю". Ймовірно, він не зможе задовольнити всіх ваших потреб в коштах векторної графіки, але це дуже корисний інструмент. Оскільки Expression дозволяє експортувати чудові растрові зображення з будь-яким рівнем дозволу, а всі інші пакети ілюстративної графіки, розглянуті в цьому огляді, тепер можуть імпортувати растрову графіку, ця програма буде хорошим доповненням до будь-якого набору інструментів.

1.8 Порівняння характеристик програм

Таблиця 1. Відповідність розв'язуваної задачі:

Пакети ілюстративної графіки

Adobe Illustrator Canvas 5Corel DrawCorel Xara 1.5Fractal Design ExpressionMacromedia FreeHand 7Micrografx Designer 7Функціональні можливостіХудожня іллюстраціяЗадовільноЗадовільноВідмінноВідмінноВідмінноВідмінноДобреТехнічна іллюстраціяN/AВідмінноДобреN/AN/AN/AВідмінноКольорових друкВідмінноДобреДобреДобреЗадовільноВідмінноДобреПідготовка сторінок WebN/AN/AДобреВідмінноЗадовільноВідмінноДобреПростота застосуванняХудожественная иллюстрацияПоганоЗадовільноВідмінноВідмінно ВідмінноДобреДобреТехническая иллюстрацияN/AДобреДобреN/AN/AN/AВідмінноЦветная печатьДобреДобреПоганоДобреПоганоВідмінноДобреПодготовка страниц WebN/AN/AДобреВідмінноПоганоВідмінноДобреN / A - незастосовне. Даний виріб не надає такої можливості.

Категорія художня ілюстрація характеризує розмаїття та універсальність інструментальних засобів малювання. Крім того, програмні продукти повинні бути здатні точно й експортувати різноманітні типи файлів.

Категорія технічна ілюстрація відбиває, наскільки точно інструментарій програми допомагає вам створювати і розміщувати об'єкти за допомогою цифрового введення, формування матриць і обмежень.

Категорія кольоровий друк відображає програмні можливості узгодження кольорів і якість одержуваних відбитків. Програми ілюстративної графіки повинні визначати ділянки змикання пар квітів, виконувати перетворення спеціальних квітів (spot color) в складові кольору (process color) і точне кольороподіл.

Категорія підготовка сторінок Web характеризує, наскільки добре програма формує вміст для сторінок Web. Ми оцінюємо також якість зовнішніх програмних модулів для перегляду векторних графічних зображень і маніпулювання ними з браузера. Більша частина наших тестів виконувалася на машинах Micron Millenia Pentium/133, оснащених 64-Мбайт ОЗУ, 2-Гбайт НЖМД, графічними адаптерами MGA Millennium фірми Matrox Graphics з 4-Мбайт пам'яттю, 20-дюйм моніторами FlexScan T2-20 фірми EIZO Nanao Technologies і 6x8-дюйм графічними планшетами Wacom Technology ArtZII.

Таблиця 2. Зведення характеристик.

Пакети програм ілюстративної графіки

+ так, - ніAdobe Illustrator Canvas 5Corel DrawCorel Xara 1.5Fractal Design Expression 1.0Macromedia FreeHand 7Micrografx Designer 7Реєстратор макрокоманд / Сервер OLE / Клієнт OLE+ + +- + ++ + +- + -- - -- + -- + +Колірні моделіCMYKCMYK, HSL, RGBCIE lab, CMY, CMYK, HSB, HSL, RGB, YIQCMYK, HSV, RGBCMYK, HSL, RGBCMYK, HSL, RGBCMYK, HSL, RGBУправління ілюстративної графікоюЗв'язати / Приховати об'єкти+ ++ -- -- -- -+ -+ +Зв'язати / Приховати шари- -+ ++ ++ ++ ++ ++ +Оригінал-макети сторінок / Шаблони- ++ ++ +- +- -- ++ +Переміщення об'єктів між шарами / Диспетчер об'єктів- -+ -+ +- -+ -+ -+ -Характеристики об'єктів / Дані об'єктів- -+ -+ +- -- -+ -+ +Стилі об'єктів / Стилі тексту / Пов'язані кольору- - -+ + -+ + +- - +- - -+ + -+ + +Інструментарій для створення ілюстраційФаски, закруглені кути і з'єднання у вус+++++++Растрові / Фрактальні / Векторні заповнення- - ++ - ++ + ++ - +- - +- - ++ - +Градієнтні / Прозорі * / PostScript заповнення- - ++ - -+ + ++ + -+ + -+ - ++ - -Каліграфічні / Паралельні / Розмірні лінії- - -- + ++ - +- - -- - -+ - -+ + +Програмовані сполучні лінії-++----Градієнтні лінії / Елементи текстури природних матеріалів- -+ -- -+ -+ +- -+ -Інструментарій для маніпуляції об'єктами і растровими зображеннямиВирівнювання / Розподіл об'єктів--+ ++ ++ ++ ++ ++ +Вирівнювання об'єктів щодо базової лінії / сітки+ ++ ++ ++ +- ++ ++ +Прив'язка об'єктів до об'єктів / вузлам- ++ ++ ++ +- +- ++ +Об'єднання / Роз'єднання / Відсікання об'єктів- - -+ + -+ + ++ + +- + ++ + ++ + +Змішування / Огинання об'єктів+ -+ ++ ++ ++ -+ ++ +Логічні операції / Злиття об'єктів- -+ ++ ++ ++ -+ ++ +Фаски / Екструзія / Перспектива- - -- + -+ + +- - +- - +- + +- + +Нанесення растрового зображення на об'єкт / Нанесення об'єкта (маски) на об'єкт+ +- ++ ++ -- ++ ++ +Редагування / Маніпулювання растровими зображеннями- -+ ++ +- +- -- +- +Маскування растрових колірних каналів / Копіювання кольорових растрових зображень- -- -+ +- +- -- ++ +Двовимірні ефекти / Тривимірні ефекти / Зовнішні модулі PhotoShop для растрових зображень- - -- - -+ + ++ - -- - -- - ++ - +Обробка текстуТрекінг / Кернинг / Інтерліньяж+ + ++ + ++ + ++ + +- - ++ + ++ + +Разливка тексту між рамками / всередині об'єктів+ ++ ++ +- -- -+ ++ +Розміщення тексту вздовж лінії / Огинання об'єктів текстом+ ++ + (с одной стороны)+ ++ -+ -+ ++ +Установка колонок / Булліти- -+ ++ ++ -- -+ -- -ГрафікаЕкспорт вибраних об'єктів / Експорт розмірів / Дозволи- + ++ + ++ + ++ + +- + ++ - ++ + +Імпорт файлів AI / EPS / WMF+ + ++ + ++ + ++ + ++ + ++ + ++ + +Імпорт файлів CDR/DXF/PDF- + -+ + ++ + ++ - -+ - -+ - ++ + -Імпорт файлів PCX/PhotoCD/Pict (Macintosh)- - ++ + ++ + ++ + +- - +- - ++ + +Імпорт файлів JPG/TGA/TIFF- - -+ + ++ + ++ + +- - -+ + ++ + +Експорт файлів AI/EPS/WMF+ + ++ + -+ + ++ + ++ + ++ + ++ + +Експорт файлів CDR/DXF/PDF- + -- + ++ + ++ - -+ - -- - ++ + -Експорт файлІв PCX/Pict (Macintosh)+ ++ -+ ++ +- +- ++ +Експорт файлів JPG/TGA/TIFF- - ++ + ++ + ++ + ++ + ++ + ++ + +Робота с WebІмпорт стандартних GIF / прозорих GIF / анімаційних GIF-файлів- - -+ - -+ + ++ + +- - -+ + -+ - -Експорт стандартних GIF / прозорих GIF / анімаційних GIF-файлів- - -+ - -+ + -+ + +- - -+ + -+ - -Експорт навігаційних карт з вбудованими URL--+----Зовнішні модулі браузера для векторного формату з приєднаними до об'єктів URL---+-++Додаткові можливості друкуДрук окремих об'єктів / шарів / сторінок- - -+ + ++ + ++ + +- - N/A+ + ++ + +Основні моделі узгодження квітівFocoltone, Pantone, Toyo, TrumatchPantone, Toyo, TrumatchFocoltone, Pantone, Toyo, TrumatchFocoltone, PantoneвідсутніFocoltone, Pantone, Toyo, TrumatchPantoneКольороподіл++++-++N / A - незастосовне. Дане виріб не надає такої можливості.

* Прозоре заповнення означає істинні яскраві прозорі заповнення з інтерактивно задаються рівнями прозорості.

2. Формати файлів комп'ютерної графіки

Як говорилося вище, вся комп'ютерна графіка ділиться на дві великі гілки: растрову і векторну. Вектори являють собою математичний опис об'єктів щодо точки початку координат. Простіше кажучи, щоб комп'ютер намалював пряму, потрібні координати двох точок, які зв'язуються по найкоротшою, для дуги задається радіус і т.д. Таким чином, векторна ілюстрація - це набір геометричних примітивів. Складність при передачі даних з одного векторного формату в іншій полягає у використанні програмами різних алгоритмів, різною математики при побудові одних і тих же об'єктів.

Растровий файл влаштований простіше (для розуміння, принаймні). Він являє собою прямокутну матрицю (bitmap), розділену на маленькі квадратики - пікселі (pixel - picture element). Чим більше пікселів у кожному квадратному дюймі на матриці, тим вище дозвіл файлу. Дана структура характерна для всіх растрових форматів. Розрізняються вони здатністю нести якусь додаткову інформацію, кількістю інформації про кольорі, яку можна визначити для кожного пікселя, способом архівації, іншими особливостями. (Windows Device Independent Bitmap) Формат ВМР є рідною форматом Windows, він підтримується всіма графічними редакторами, що працюють під її управлінням. Застосовується для зберігання растрових зображень, призначених для використання в Windows і, по суті, більше ні на що не придатний. Здатний зберігати як індексований (до 256 кольорів), так і RGB-колір (16.700.000 відтінків). Можливо, застосування стиснення за принципом RLE, але робити це не рекомендується, так як дуже багато програм таких файлів не розуміють (вони можуть мати розширення. Rle). Існує різновид формату ВМР для операційної системи OS / 2. На Macintosh BMP читається і пишеться без всяких проблем Photoshop'ом. WMF (Windows Metafile) Ще один рідний формат Windows. Служить для передачі векторів через буфер обміну (Clipboard). Розуміється практично всіма програмами Windows, так чи інакше пов'язаними з векторною графікою. Однак, незважаючи на уявну простоту і універсальність, користуватися форматом WMF варто тільки в крайніх випадках для передачі "голих" векторів. WMF спотворює (!) Колір, не може зберігати ряд параметрів, які можуть бути привласнені об'єктам в різних векторних редакторах, не розуміється програмами Macintosh.

PICT (Macintosh QuickDraw Picture Format) Стандарт для буфера обміну Macintosh. Здатний нести як растрову, так і векторну інформацію. Підтримується на Mac'e всіма програмами. На РС має розширення. Pic або. Pct. PICT читається поруч програм, але робота з ним рідко буває простий і нехитрий. (Tagged Image File Format) Апаратно незалежний формат TIFF на сьогоднішній день є одним з найпоширеніших і надійних, його підтримують практично всі програми на РС і Macintosh так чи інакше пов'язані з графікою. TIFF є кращим вибором при імпорті растрової графіки у векторні програми і видавничі системи. Йому доступний весь діапазон колірних моделей від монохромної до RGB, CMYK і додаткових кольорів Pantone. TIFF може зберігати вектори Photoshop'a, Alpha-канали для створення масок в відеокліпах Adobe Premiere і масу інших додаткових даних. TIFF має два різновиди: для РС і Macintosh. Це пов'язано з тим, що процесори Intel і Motorola читають і записують числа цілком протилежними способами. Бентежитися не варто - як правило, програми з легкістю читають обидва варіанти формату. Найбільші проблеми зазвичай викликає LZW-компресія, іноді застосовувана в TIFF'e. Ряд програм (наприклад, QuarkXPress 3.x і Adobe Streamline) не вміють читати такі файли, крім того, вони можуть довше виводитися на принтери і фотоскладальні автомати. Тільки якщо файл комрессіі в 3-4 рази, ви отримуєте виграш у часі виводу.CT (розширення на РС -. Sct) Розроблений фірмою Scitex формат Scitex CT мало чим відрізняється від TIFF'a, за винятком однієї особливості. На фотоскладальних автоматах (Imagesetter) фірми Scitex (Dolev) файли цього формату виводяться кілька швидше. (Adobe PostScript) PostScript - мова опису сторінок (мову управління лазерними принтерами) фірми Adobe. Файли цього формату з розширенням. Ps чи, рідше,. Prn виходять за допомогою функції Print to file графічних програм при використанні драйвера PostScript-принтера. Такі файли містять в собі сам документ (тільки те, що розташовувалося на сторінках), все пов'язані файли, використані шрифти, а також іншу інформацію: кольороподіл, додаткові плати, напівтонової растр для кожної плати, лініатуру растра та інші дані для вивідного пристрою. Якщо файл закритий правильно - не має значення, на якій платформі він робився, чи були використані шрифти True Type або Adobe Type

1. Потрібно тільки враховувати версію мови. Нещодавно Adobe випустила PostScript level 4. Тема мови PostScript - окремий великий розмову. Нижче я торкнуся ще двох форматів, безпосередньо з ним пов'язаних.

EPS (Encapsulated PostScript) EPS - спрощений PostScript. Не може містити в одному файлі більше однієї сторінки, не зберігає ряд установок для принтера. Як і в файли друку PostScript, в EPS записують кінцевий варіант роботи, хоча такі програми як Adobe Illustrator, Photoshop і Macromedia FreeHand можуть використовувати його як робочий. EPS використовується для передачі векторів і растра в видавничі системи, створюється майже всіма програмами, що працюють з графікою. Використовувати його має сенс тільки тоді, коли висновок здійснюється на PostScript-пристрої. EPS підтримує всі необхідні для друку колірні моделі, серед них така, як Duotone, а також Clippind Path - векторний контур, візуально обрізає растрову матрицю в QuarkXPress, PageMaker, FreeHand (в РС-версії FreeHand'a виглядає некоректно). Разом з файлом можна зберегти ескіз (Image header). Це копія в форматі PICT, TIFF або WMF, яка зберігається разом з EPS і дозволяє побачити, що всередині файлу, оскільки відкрити його на редакцію можуть тільки Photoshop і Illustrator. Всі інші імпортують лише ескіз, підміняючи його при друку на PostScript-принтері оригінальної інформацією. На не PostScript-принтері виводиться на друк сам ескіз. Якщо ви працюєте на Macintosh (поздравляю!), зберігайте ескізи в форматі PICT. Він буде максимально хорошої якості і мінімальної ваги, де вектори будуть векторами, а растр - растром, але для того щоб він був легше, растрові фрагменти будуть з низькою резолюцією і обмеженою палітрою кольорів. Однак такі ескізи можуть створювати проблеми на РС. На РС і для РС краще готувати ескізи у форматі TIFF. Всі дані растеризуются, що сильно роздуває розмір файлу. CorelDRAW так само пропонує для ескізу векторний формат WMF, але не варто користуватися цим дітищем Microsoft - до добра не доведе. Спочатку EPS розроблявся як векторний формат, пізніше з'явилася його растрова різновид - Photoshop EPS.

Він також дозволяє зберігати ескіз, крім того, Photoshop'овскій фільтр EPS володіє дуже корисною функцією Encoding (кодування). Кодування даних в форматі ASCII рекомендується для РС, файл виходить великий, зате скрізь відкривається і виводиться. Для Macintosh рекомендується Binary (двоичное) кодування, файл виходить приблизно вдвічі легше, ніж ASCII, і швидше виводиться на друк. Не пригадаю випадку, щоб він викликав проблеми.. EPS-файли без Preview (ескіз) в JPEG-кодуванні важать менше, ніж аналогічні файли формату JPEG! Можливості JPEG-стиснення в форматі Photoshop EPS реалізовані краще, ніж в самому JPEG'e. Але не потрібно надмірно радіти - скажу про ложці дьогтю в бочці з Photoshop EPS. При збереженні кольороподілених зображень (CMYK) в форматі Photoshop EPS з JPEG-кодуванням відбувається їх конвертація назад в RGB без попередження!

Це призводить до неприємних результатів у пресі. Якщо використовується більш-менш новий фотонабірний автомат, то він сам, нехай не кращим чином, але зробить кольороподіл. Якщо ні, то картинка вийде або чорно-білої (якщо ви використовуєте QuarkXPress 3.x, який першу плату завше Black, чорну), або біло-блакитний (якщо ви використовуєте QuarkXPress 4 чи PageMaker, де перша плата, як і у всіх - Cyan, блакитна). А взагалі краще всю растрову графіку вставляти в TIFF'e. Менше буде сюрпризів, не потрібно буде гадати, що це за EPS і якою програмою він зроблений. Тому що деколи здається, що це вже різні формати. Так, Quark EPS і Corel'овскіе EPS версії 6 і нижче - дуже проблематичні. Той, хто хоче жити спокійно, повинен знати - найнадійніші EPS-файли роблять програмні продукти фірми Adobe, яка розробила PostScript: Photoshop і Illustrator.

Два слова про Illustrator'e. Це єдина відома мені програма здатна відкривати на редакцію практично будь-які векторні EPS-файли. Дуже корисна властивість.(FreeHand Document, остання цифра в розширенні вказує на версію програми) Нічим особливим не виділяється. Формат розуміє тільки сам FreeHand, Illustrator 7 для Macintosh і парочка програм від Macromedia. 7-а і 8-я версії мають повну кроссплатформенную сумісність. Підтримує многостраничность. Деякі ефекти FreeHand'a несумісні з PostScript.(CorelDRAW Document) Формат відомий у минулому низькою сталістю і поганою сумісністю файлів, тим не менше, користуватися CorelDRAW надзвичайно зручно, він має незаперечне лідерство на платформі РС. Багато програм на РС (FreeHand, Illustrator, PageMaker - серед них) можуть імпортувати файли CDR. 7-ю і 8-ю версії CorelDRAW можна без натяжок назвати професійними. У файлах цих версій застосовується компресія для векторів і растра окремо, можуть впроваджуватися шрифти, файли CDR мають величезне робоче полі 45х45 метрів (цей параметр важливий для зовнішньої реклами); починаючи з 4-ї версії, підтримується многостраничность. На ринку РС Corel посіла все, а от на ринку Macintosh перспективи CorelDRAW навіть туманними назвати важко. У Мас-фанатів невиліковна алергія на слово "Corel". І не випадково - CorelDRAW 6 for Macintosh узагалі жодної, бути може 8-а версія краще, але не думаю, що це додасть їй шансів


Цей принцип грунтується на тому, що спочатку структуру зображення становить саме векторное обрис. Це в рівній мірі відноситься як до 2D, так і до 3D зображенням. Тобто, не виникає абсолютно ніяких проблем при необхідності вивести на роздруківці маленьке чи велике по вирішенню зображення. Растрове зображення цим похвалитися не може. Добре, коли у Вас растр досить ємний. Але якщо це мізерне зображення зісканувати з журналу фотографії (що вбиває якість наповал), то це вже проблема. Хоча існують програми, що забезпечують трасування растра в вектор, але коректно, скажімо, перевести повноколірний фотографію людського обличчя в векторне зображення вони не можуть. У будь-якому випадку отриманий вектор не зможе передати всю тонкість і глибину фарб полноцвета растрового зображення. Навіть якщо при перекладі в вектор встановити настройки, найточніше передають дрібні деталі і градації кольору, все одно при неосяжному розмірі векторного файлу підсумок буде однаково не ідеальним. Положення круто міняється, коли вектор експортується в растрове зображення. Тут майже немає меж для величини дозволу растра, і при цьому він залишається однаково якісним.

Тобто векторне зображення будується примітивних графічних об'єктів, побудованих з векторів: лінія, прямокутник, коло, дуга, замкнена лінія, і т.д. Наприклад основою для більшості найскладніших 3D-фігур є трикутник, з безлічі якого складається вся об'ємна фігура. Група примітивів і є векторний малюнок.

У наш час дуже поширена тривимірна графіка (3D). На базі тривимірних векторних редакторів будуються найскладніші сцени. Цю область безсумнівно не можна замінити ні чим іншим. Як би талановиті і посидючі ви не були, намалювати пензлем растрового редактора зображення тривимірного об'єкту неможливо. Є чимало людей які намагаються це спростовувати, але це не тема для розмови. Просто потрібно цінувати і розуміти що різні технології комп'ютерної графіки спеціалізовані у різних напрямках і без смаку змішувати їх, або замінювати одну інший - дурне впертість. А ось грамотно комбінувати їх можна і потрібно. В епоху сучасних технологій широко використовуються можливості комп'ютерної графіки. Це знамениті кінофільми (часто відзначені премією "Оскар"), діснеївські мультфільми, комп'ютерні ігри та багато іншого.

Крім того, комп'ютерна графіка позитивно зарекомендувала себе на сторінках різних газет і журналів. В даний час неможливо уявити собі поліграфію без комп'ютерної графіки. Саме формування комп'ютерних об'єктів, регулювання колірного балансу, створення будь-яких колірних і об'ємних ефектів роблять зображення яскравим і неповторним.

Сцена 3D-моделей будується на пакетах тривимірного моделювання і в подальшому може візуалізуватися з будь-яких точок перегляду в 2D-зображення. При цьому є можливість будь-яких змін освітлення, форм об'єктів, перспективних деформацій, регулювання параметрів матеріалів і атмосферних ефектів комп'ютерної тривимірної сцени.

Можна створити не тільки тривимірні стандартні об'єкти - куб, чарка і т.д., але і більш складні об'єкти, скажімо, звірят, а також різних персонажів і т.д. і т.п..

4. Застосування векторної графіки

Успіхи комп'ютерних технологій, досягнуті в останні роки, не залишають місця сумнівам при виборі способів отримання, зберігання та переробки даних про складних комплексних тривимірних об'єктах, таких, наприклад, як пам'ятники архітектури й археології, об'єкти спелеології і т. д. Безсумнівно, що застосування комп'ютеризації для цих цілей - справа не далекого майбутнього, а вже теперішнього часу. Останнє, звичайно, у великій мірі залежить від кількості коштів, вкладених з цією метою.

Наука та інженерія

Системи CAD / CAM використовуються сьогодні в різних областях інженерної конструкторської діяльності від проектування мікросхем до створення літаків. Провідні інженерні та виробничі компанії, такі як Boeing, в кінцевому рахунку рухаються до повністю цифровому поданням конструкції літаків.

Архітектура є іншою важливою областю застосування для CAD / CAM і зовсім недавно створених систем класу walkthrough (прогулянки навколо проектованого об'єкта з метою його вивчення і оцінки). Такі фірми, як McDonald's, вже з 1987 року використовують машинну графіку для архітектурного дизайну, розміщення посадкових місць, планування приміщень та проектування кухонного обладнання. Є ряд ефектних застосувань векторної графіки в області проектування стадіонів і дизайну спортивного інвентарю, новий парк в Балтіморі (Baltimore Orioles'Camden Yards Park).

Медицина стала вельми привабливою сферою застосування комп'ютерної графіки, наприклад: автоматизоване проектування інплантантов, особливо для кісток і суглобів, дозволяє мінімізувати необхідність внесення змін протягом операції, що скорочує час перебування на операційному столі (дуже бажаний результат як для пацієнта, так і лікаря). Анатомічні векторні моделі також використовуються в медичних дослідженнях і в хірургічній практиці.

Наукові лабораторії продовжують генерувати нові ідеї в області візуалізації. Завдання спільноти комп'ютерної графіки полягає в створенні зручних інструментів і ефективних технологій, що дозволяють користувачам продовжувати наукові вишукування за кордоном можливого і безпечного експерименту. Наприклад, проект віртуального тунелю NASA Ames Research Center переносить аеродинамічні дані у світ віртуальної реальності, інтерес до якої значно зріс в дев'яності роки. NASA Ames було одним з піонерів у використанні та розвитку технологій занурення людей в уявну реальність. Фахівці NASA займалися розробкою спеціальних шоломів і дисплеїв, тривимірних аудіопристроїв, унікальних пристроїв введення для оператора і створенням відповідного програмного забезпечення. Виник ряд компаній, що займаються віртуальною реальністю, наприклад: Fakespace, Cristal River

Всі ці інженерні та наукові застосування переконують, що індустрія машинної графіки початку забезпечувати користувачів новою технологією, при якій вони дійсно вже не піклуються про те, як формується зображення - їм важливий результат.

Мистецтво, розваги і бізнес

Згідно з проведеними мною дослідженням, аж до початку дев'яностих років прибутки від використання векторної графіки в науково-інженерних додатках були значно вищі, ніж доходи в області бізнесу та інших областях, безпосередньо не пов'язаних з наукою. Однак у 1991 році доходи були поділені в рівній мірі, а баланс тепер стійко зсувається в бік нетехнічних додатків. Я вважаю, що до 1998 року близько двох третин усіх доходів від комп'ютерної графіки надійде саме з нетехнічних областей застосування. Деякі з цих застосувань отримали настільки широке поширення, що виникли суперечки, наскільки вони дійсно є машинної графікою. Наприклад, мультимедіа сприймають окремо від машинної графіки, що, однак, не так, внаслідок явного домінування графічних зображень.

"Класична" векторна графіка досі використовується в різних додатках бізнесу, включаючи розробку концепції, тестування та створення нових продуктів, але бізнес також став лідируючим споживачем систем мультимедіа, наприклад, в навчанні чи маркетингових презентаціях. Графіка все ширше проникає в бізнес - сьогодні фактично немає документів, створених без використання будь-якого графічного елемента. Відповідне програмне забезпечення спеціально розроблене, щоб дозволити користувачам сконцентруватися більше на змісті, а не на графічному виконанні.

Гряде сплеск використання графіки в анімації, особливо в області індустрії розваг. Кінофільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду" встановив у 1993 році новий стандарт фотореалізму у графіку. Цей фільм не одиничний випадок застосування 3D графіки в кіно, і Голлівуд розширює сферу використання спеціальних ефектів машинної графіки, тільки в 1994 році випустивши кілька високохудожніх фільмів: "The Lion King", "The Mask", "True Lies" і "Forrest Gump" .

Віртуальна реальність знаходить свою нішу в індустрії розваг і відеоіграх. Число віртуальних галерей і розважальних парків швидко зростає. За моїми оцінками 30% (тобто 144 млрд. дол) всього доходу від використання систем віртуальної реальності було отримано в минулому році саме від різного роду ігор, і доходи від цих застосувань будуть рости.

Лабораторія Media Lab МТІ є унікальним дослідницьким центром розробки скоєних систем взаємодії "людина-комп'ютер". Наприклад, система News у проекті Future використовує останні досягнення в галузі графіки, реконструкції звуку і зображень, а також моделюванні різних об'єктів для представлення нових результатів досліджень і їх презентації у вигляді відповідних текстів, графіки, аудіо та відео.

5. Векторна графіка в інтернеті

Ні для кого не секрет - сьогодні, щоб не загубитися на просторах Internet і привернути до себе увагу користувачів, ніяк не можна обійтися без графічного оформлення Web-сторінок і вузлів. Однак тут на шляху розробників виникає проблема: графічні технології для Web не встигають у своєму розвитку за іншими технологіями, і можливості в даній області залишаються досить обмеженими.

У насправді, два найбільш популярних в даний час графічних формату Internet - GIF і JPEG - є вже досить старими. Звичайно, невдалими назвати їх ніяк не можна, адже сам факт такого тривалого їх існування (наприклад, версія GIF89a використовується з 1989 р.) - свідчення цьому. Але, з іншого боку, навряд чи можна посперечатися з тим, що можливості даних форматів не відповідають сучасним вимогам в галузі графіки. Так, формат GIF підтримує лише 256-бітовий колір, а в разі застосування формату JPEG при великій мірі стиснення істотно знижується якість зображення. Крім того, ще в 1995 р. можливість вільного використання GIF виявилася під питанням, коли компанії Unisys, якій належить реалізований у цьому форматі алгоритм стиснення LZW, і CompuServe, яка розробила сам формат, зібралися стягувати ліцензійні відрахування з кожної програми, що використовує його.

У сформованій ситуації група незалежних розробників Internet прийняла рішення про розробку формату, який відповідав би або навіть перевершував за своїми можливостями GIF, але був при цьому простим у створенні і повністю мобільним. Новий формат отримав назву Portable Network Graphics (PNG) і був схвалений консорціумом W3C у 1996 р. У грудні минулого року з'явилася його оновлена ​​версія - PNG 1.1.

Формат PNG підтримує 48-бітові кольорові і 16-бітові чорно-білі зображення і забезпечує більш швидку їх завантаження, ніж формат GIF. Він також включає в себе чимало додаткових можливостей, наприклад альфа-канали (alpha channel), що дозволяють встановлювати рівень прозорості для кожного пікселя, і гамма-корекцію. Механізм стиснення зображення в PNG реалізований на базі фільтрів, що дозволяють оптимізувати дані перед стисненням, і алгоритму LZ77, застосовуваного в ZIP-архіваторах.

Однак незважаючи на ряд переваг PNG поки не вдалося стати реальною альтернативою GIF і JPEG. Виною тому була відсутність підтримки з боку розробників броузерів. Правда, до сьогоднішнього дня у даному напрямку відбулися суттєві зрушення: починаючи з Internet Explorer 4.0 і Netscape Navigator 4.04 підтримка PNG реалізована безпосередньо в броузерах; до цього вона забезпечувалася за рахунок вбудованих компонентів. На думку ряду фахівців, незабаром можна чекати широкого поширення нового формату (після масового переходу користувачів на останні версії популярних браузерів).

Наступним за популярністю растровим форматом для Web можна назвати FlashPix, розроблений групою компаній: Kodak, Hewlett-Packard, Microsoft і Live Picture. Він базується на принципах JPEG-компресії, але містить ряд удосконалень, які дозволяють зменшити ступінь спотворення зображень. Основна перевага даного формату - багаторівнева організація файла. На початку завантажується зображення з найнижчим дозволом і згодом, у міру потреби, підкачується більш якісна версія. Microsoft обрала модифікацію цього формату в якості основи для свого растрового редактора PhotoDraw 2000, так що в недалекому майбутньому слід очікувати підтримки його броузером Internet Explorer, а поки перегляд можна здійснювати за допомогою безкоштовних плагінів, доступних на сайті компанії LivePicture за адресою www.livepicture.com / download / clients / lpviewer_win.html.

Цікавою розробкою володіє компанія Iterated Systems, яка створила свій формат на основі фрактальної компресії (Fractal Image Format, FIF), а також випустила програму перетворення основних форматів в FIF і плагіни для перегляду стислих по фрактальному алгоритму зображень в основних броузерах.

На жаль, фрактальна компресія, як і JPEG, має істотний недолік: згідно з цими алгоритмами, для аналізу зображення перед стиском розбивається на окремі блоки, що ускладнює його поступову промальовування при завантаженні з Web-сайту.

Найбільш перспективні - растрові формати, засновані на алгоритмах wavelet-стиснення. У цій області ведуть розробки практично всі компанії, які займаються створенням графічних форматів. Самим багатообіцяючим є, безумовно, JPEG 2000. Робота над ним ще не завершена, але заявлені параметри вражають: 256 каналів кольору, що дозволить формату працювати з будь-яким колірним простором і підтримувати безліч альфа-каналів; вбудовування ICC-профілів; необмежене поле для метаданих. Але головна перевага wavelet-технології - потоковость. Wavelet-потік можна перервати в будь-який час, при цьому зображення все одно відтворюється, тільки якість його буде залежати від кількості завантажених даних.

Компанія AT & T розробила і власний формат на основі wavelet-компресії - DjVu. Його головна особливість - розпізнавання тексту при компресії містять його зображень і стиснення окремо графічного і текстового шару. За твердженням компанії, основним призначенням цього формату і є публікація в Web сканованих документів. На сайті AT & T за адресою djvu.research.att.com можна отримати безкоштовний плагін для перегляду DjVu-файлів, а також цілу бібліотеку, опубліковану в цьому форматі.

Як би не були хороші вищеперелічені формати, всіх їх об'єднує один недолік - растр. Наприклад, реалізовані з їхньою допомогою зображення досить складно модифікувати і навіть масштабувати. Крім того, незважаючи на використання різних методів стискування, вони все-таки мають чималий розмір, а отже, і відносно велике час завантаження, що для Web-графіки є особливо критичним.

Векторна графіка заснована не на зберіганні інформації про кожному пікселі, а на командах малювання ліній і заповнення форм. Використовується вона вже досить давно, але на відміну від традиційних замкнутих форматів векторні формати для Web побудовані на базі відкритих стандартів, головним чином мов маркування, в яких для визначення тегов та інших елементів застосовується звичайний текст, що значно спрощує маніпулювання властивостями зображень. Перевагами векторної графіки на основі мов маркування є також можливості вибору, індексування та пошуку елементів зображення і прив'язки її до інших елементів.

Однак говорити про масове впровадження векторної графіки в Web поки ще рано, в першу чергу через відсутність єдиного формату.

Найбільш поширеним в даний момент є формат, розроблений компанією Macromedia, - Flash. Завдяки своїм унікальним можливостям його остання (третя) версія дуже швидко завоювала популярність. Flash 3 підтримує анімацію по кейфреймам, морфінг, прозорі об'єкти, гіперпосилання, убудовування звукових і відеофайлів. Засоби для його створення досить прості в користуванні, добре документовані, плагіни для перегляду розповсюджуються безкоштовно, а розмір вихідних файлів вкрай малий.

Але всі його переваги, на жаль, блякнуть перед одним єдиним недоліком, який змусив Macromedia відмовитися від подальшої розробки формату. Цей недолік - закритість, адже файл Flash - двійковий. Таким чином, його можна редагувати тільки в спеціальній програмі. Тому останнім часом різними компаніями і організаціями запропонований низку мовних форматів, і кожен з них претендує на роль єдиного стандарту. У число таких форматів входять Web Schematics, DrawML, PGML і VML.Schematics являє собою мова гіпертекстової маркування для створення креслень і діаграм. Його розробники спробували створити аналог функцій малювання, використовуваних у базових графічних засобах систем відтворення документів, таких, як Adobe FrameMaker і Microsoft Word. Даний формат використовує моделі рендеринга і уявлень HTML і CSS1.

Редагована двовимірна графіка для Інтернету, Hewlett-Packard и три фирмы, специализирующиеся в области ПО, представили на рассмотрение консорциума World Wide Web (W3C) стандарт, предназначенный для реализации высококачественной редактируемой двумерной векторной графики в Интернете.

С помощью языка векторной разметки (Vector Markup Language - VML) Web-дизайнеры смогут без труда редактировать, вырезать и вставлять векторные изображения в прикладные программы. Такая возможность, по мнению Стива Склеповича, менеджера по продуктам компании Microsoft, чрезвычайно нужна пользователям.

В отличие от растровой графики, представляющей собой изображения, образованные матрицами пикселов, векторные изображения состоят из линий, квадратов и других геометрических объектов.

До сих пор желающим дополнить свои Web-страницы векторной графикой приходилось пользоваться форматами растровых изображений, таких, как GIF, JPEG и PNG. Однако уменьшить или увеличить их размеры, даже расширяя или сжимая окно браузера, не удавалось.

Завдяки VML дизайнери Web-вузлів зможуть змінювати масштаб векторних зображень на Web-сторінках і завантажувати графіку значно швидше, ніж зображення в растровому форматі.

«Все відчайдушно потребують векторному графічному форматі, - сказав Склепович. - Він дійсно необхідний. Програмісти, що працюють з векторною графікою, придумували хитрі прийоми і зберігали зображення в растровому форматі, щоб обробляти їх належним чином ».

Формат VML з'явився на базі мови Extensible Markup Language (XML - розширювана мова розмітки), доповнюючого HTML. Web-дизайнери отримали в своє розпорядження гнучкіший інструмент, який дозволяє створювати власні теги, повідомляють представники компаній.

Разом з Microsoft і HP в консорціум W3C з пропозицією прийняти стандарт VML звернулися компанії AutoDesk, Macromedia і Visio Corp.

Вони планують в майбутньому випускати продукти, що використовують VML.

Наприклад, Microsoft має намір передбачити можливість роботи з VML в браузері Microsoft Explorer, операційній системі Windows і черговий версії Microsoft Office, заявив Склепович.

Це забезпечить взаємодію офісного ПЗ та програм для проектування і креслення.

В даний час компанії використовують для роботи з векторною графікою різні стандарти.

Наприклад, фірма Macromedia використовує в своєму інструментальному пакеті векторної графіки та анімації Flash власний формат векторної графіки під назвою SWF. Компанія Autodesk у пакеті AutoCAD використовує формат DWF.

Крім того, завдяки VML користувачі зможуть відкривати і редагувати зображення, використовуючи для цього пакет Office або у вигляді HTML-файлу без втрати якості, заявив Склепович.

«Якщо сьогодні побудувати графічне зображення в Microsoft Word і зберегти його як файл HTML, то при спробі знову відкрити файл у редакторі Word інформація про формат буде загублена», - сказав він.

«За допомогою нового методу можна переключатися між власним форматом Word і HTML. Завдяки VML інформація про формат зберігається », - додав Склепович.

У результаті спрощується завдання підготовки матеріалів і підвищується продуктивність праці, каже Джонатан Гей, віце-президент фірми Macromedia, в чиєму веденні знаходиться пакет Flash.

«Згодом набагато простіше повернутися до зображення для редагування і обробки», - сказав Гей.

Поряд з XML 1.0 запропонований стандарт VML базується і на інших відкритих промислових стандартах, визнаних консорціумом W3C. Серед них - HTML 4.0 і Cascading Style Sheets 2.0, що представляє собою таблиці стилів на базі Web. #

IETF схвалив формат векторної графіки для використання в Internet

Формат векторної графіки Computer Graphics Metafile (CGM) (IETF) в якості стандартного типу графічних даних (Multipurpose Internet Mail Extension Image Type) для мережі Internet. Формат CGM, широко використовуваний для зберігання і передачі двовимірних зображень в системах CAD, CAE та інших, став третім (після GIF і JPEG) стандартним способом кодування графічної інформації в Internet. Він вперше надав офіційно санкціоновану можливість обмінюватися по мережі графічними файлами в векторної кодуванні.

Число підтримуючих його додатків вже перевищила 300, безліч генераторів і інтерпретаторів CGM-зображень безкоштовно поширюються по глобальних мережах. Зокрема, підтримку файлів CGM планує вбудувати в програму перегляду графічних зображень FIGleaf Inline компанія Electronic Book Technologies. Бета-версія цього продукту, здатного функціонувати в якості додаткового модуля до Netscape Navigator 2.0, доступна на сервері #"justify">ВИСНОВКИ

Проаналізувавши та дослідивши тему курсової роботи доцільно зробити наступні висновки:

Всі області застосування - будь то інженерна і наукова, бізнес і мистецтво / розваги - є сферою застосування векторної графіки. Зростаючий потенціал ПК та їх величезне число - порядку 100 мільйонів - забезпечує спокусливу базу для капіталовкладень і зростання. І очікується стійке зростання індустрії в даній сфері до кінця цього десятиліття, особливо якщо врахувати, що на початку цього десятиліття щорічне зростання становив близько 12%. Невідомо як довго триватиме тенденція подвоєння капіталовкладень, особливо під впливом цін, однак я очікую стійке 10% щорічне підвищення в наступні 5 років. Звичайно, компанії продовжують формуватися, хоча інвестори зараз, здається, більше воліють вкладати гроші в програмне забезпечення, в т.ч. редактори векторної графіки. Сьогодні особливо привабливі для інвесторів компанії, що спеціалізуються на графічних інтерфейсах користувача, об'єктно-орієнтованих програмах, віртуальної реальності та програмному забезпеченні паралельних процесів.

Машинна графіка має сьогодні промислову базу, оцінювану в 36 млрд. дол, яка забезпечує роботою близько 300 тисяч фахівців. Вона продовжує лідирувати у питаннях забезпечення нашої взаємодії з комп'ютерами та організації доступу до інформації. Ми вступаємо в нову епоху розширення повноважень графічних систем при русі по інформаційній супермагістралі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

1. "Publish / Дизайн, Верстка, Друк" (Видавництво "Відкриті Системи"): #"justify">. Графіка для WEBа: #"justify">. Lavel. Graphics. Растрова і векторна графіка: #"justify">. Векторна графіка: #"justify">. Системи для векторизації та обробки зображень: #"justify">6. PC Magazine (Russian Edition) від 22.04.97, р.185. «Пакети ілюстративної графіки»

. Про векторної та растрової графіку: #"justify">. Керівництво користувача "Corel Draw 8" (російська версія)

. Керівництво користувача "

10. Гейн А.Г., Житомирський В.Г., Лінецький О.В., Сапір М.В., Шолоховіч В.Ф. "Основи інформатики та обчислювальної техніки". - М.: Просвещение, 2002 р. - 254 с.

11. Кісільов С.В. "Оператор ЕОМ". - М.: Академія, 2007 р. - 475 с.

12. Крейнак Д. "Microsoft Office XP". - М.: Издательство АСТ, 2004 р. - 387 с.

13. Ляхович В.Ф. "Основи інформатики". - М.: Академія, 2006 р. - 575 с.

14. Соловйова Л.Ф. "Інформатика в відеосюжетах". - СПб.: БХВ - Петербург, 2002 р.

16. Симонович С.В., Євсєєв Г.А., Алексєєв А.Г. "Спеціальна інформатика", навчальний посібник. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004 р. - 625 с.

17.. Симонович С.В. "Комп'ютер у вашій школі". - М.: АСТ-ПРЕСС: Інформ-Прес, 2001 р. - 336 с.

Похожие работы

 

Не нашел материал для курсовой или диплома?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!